Verkeer en vervoer
Uitnodiging Themacafé Verkeersveiligheid - ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers’ 25 oktober 2017

De wegen in Zuid-Holland en Holland Rijnland worden steeds voller. Tegelijkertijd willen landelijke en regionale overheden het verkeer veiliger maken. Gezamenlijk streven we naar minder verkeersslachtoffers. Daarvoor is echter meer nodig dan aanpassingen aan de infrastructuur en handhaving. Bewustwording, gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zijn net zo belangrijk.

In het Themacafé, dat Holland Rijnland organiseert, kijken we waarop we ons als regio concentreren. Wat is er nog nodig, waar zijn we al mee bezig en wat zijn de resultaten van onze inspanningen? Hoe staat het met de veiligheid van fietsende scholieren? Hoe reageren we op het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer of de hogere snelheden van e-bikes? En nog steeds vormt alcohol in het verkeer een terugkerend thema.

In het Themacafé wordt verder aandacht geschonken aan de onlangs gelanceerde campagne van het ROV-ZH, ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers’. Betrokkenen geven hun visies op het thema. In het programma discussiëren we over hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan een nieuwe verkeersveilige koers.

Het programma ziet er als volgt uit:

 
Programma Tijd
Inloop 19:00
Welkomstwoord en introductie op het programma, stand van zaken en acties verkeersveiligheid Holland Rijnland
Dennis Salman, ambassadeur Verkeersveiligheid Holland Rijnland en wethouder gemeente Noordwijk
19:15
De campagne ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers.’
Ada Aalbrecht, adviseur Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid Holland (ROV ZH)
19:25
Wetenschap en verkeersveiligheid: hoe maakt u, met de kennis van nu, een punt van nul verkeerslachtoffers in Holland Rijnland?
Peter van der Knaap, Directeur Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
19:45
Pauze 20:30
Handhaving en verkeersveiligheid
<em?Marc Vermeulen, Wijkagent Politie Eenheid Den Haag
20:45
Netwerkborrel 21:30

Het Themacafé is dé plek in de regio waar raadsleden en bestuurders van gemeenten en andere geïnteresseerden op informele wijze inzichten delen en elkaar inspireren. De avond start om 19.00 uur en eindigt rond 21.30 uur met een drankje.

 

Graag vernemen wij vóór 20 oktober of u aanwezig bent bij het Themacafé. Heeft u zich al aangemeld, dan hoeft u verder geen actie te ondernemen. Zo niet, dan kunt u zich alsnog aanmelden via dit aanmeldformulier.

 

  • Datum 25 oktober 2017
  • Aanvang 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Locatie Businessclub Quick Boys, Katwijk, Laan van Nieuw Zuid 50, 2225 SG Katwijk

(routebeschrijving)

 

Wij zien u graag tijdens dit Themacafé.