Toekomstverkenning voor groen en blauw

Blauwe leefomgeving

Een toekomstbestendig groene en blauwe leefomgeving. Het is één van de onderdelen van het brede spectrum van brede welvaart waarvoor Holland Rijnland zich inzet. Momenteel werkt de regio aan een toekomstverkenning Groen en Blauw. Om hieraan nader invulling te geven kwamen donderdag 22 juni ambtenaren en stakeholders in een eerste werksessie bijeen.

Holland Rijnland kenmerkt zich door steden en dorpskernen afgewisseld met landbouwgebieden, natuur en een netwerk van vaarten en plassen. De regio staat voor de opgave om 30.000 nieuwe woningen bij te bouwen. Daarbij is het essentieel om de groene en blauwe infrastructuur te behouden, om als regio aantrekkelijk te blijven om te wonen, werken, leren en recreëren. Holland Rijnland draagt hier aan bij door te investeren in een toekomstbestendige groene en blauwe leefomgeving. Verkend wordt of dat kan via een Groenprogramma Nieuwe Stijl.

Nieuw is zo’n programma allerminst. De afgelopen tien jaar subsidieerde Holland Rijnland al vele groenprojecten. En met succes. De 19 miljoen euro die de dertien gemeenten bijeenbrachten, werd aangevuld met externe fondsen – met name van de provincie Zuid-Holland – tot een totale investering van 57 miljoen euro. De projecten die hiermee werden ondersteund, zijn de ontwikkeling van Duivenvoorde, het Valkenburgse meer, de Limes Bubble Barrier en landgoed Calorama.

Tijdens de werksessie werden tips en tops verzameld over het nu lopende Groenprogramma en werd nagedacht over wat dit betekent voor een Groenprogramma Nieuwe Stijl. Deelnemers – ambtenaren en stakeholders – lieten verder hun gedachten gaan over de betekenis van natuur en water binnen Holland Rijnland en hoe het belang hiervan te vergroten. Daarin kwamen mooie inzichten naar voren. Want waarom zouden groen en blauw achter aansluiten bij de ontwikkeling van een gebied? ‘Laat groen en blauw integraal onderdeel van en randvoorwaardelijk zijn voor gebiedsontwikkeling. Of anders verwoord: ‘Laat water en bodem sturend zijn’. Ook pleitten deelnemers ervoor om projecten meer aan elkaar te koppelen en daarmee de samenhang te versterken. Maar er gingen ook stemmen op om verder te kijken dan de uitvoering van een mooi groen of blauw project. ‘Want de aanleg van een nieuwe vaar- of wandelroute is mooi, maar wie houdt de infrastructuur op orde en wie draait op voor het beheer en vooral voor de kosten daarvan?’ In het kader van de Regionale Investeringsagenda werden geïnventariseerde projecten besproken en aangevuld.

De opbrengsten van de werksessies worden meegenomen naar de vervolgsessie die in september staat gepland. Uiteindelijk doel is om  de investeringen in de groen blauwe dooradering van onze regio te versterken.

Back To Top
Ga naar de inhoud