Themacafe 9 oktober: masterclass jeugdhulp

Klik om de foto te vergrotenOp 9 oktober vond het themacafé Jeugd plaats, ongeveer 50 aanwezigen hadden weer en wind getrotseerd om meer te leren over de jeugdhulp en geïnspireerd te raken door twee concrete projecten die de zorg voor jeugdigen in Holland Rijnland beter maken. De avond werd geopend door wethouder jeugd, Bernadette Wolters en begon met een masterclass “Zicht en grip op de Jeugdzorg” van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Aan de hand hiervan gingen de aanwezigen met het NJi en elkaar in gesprek over thema’s als het inhoud geven aan de transformatie, de groeiende vraag naar zorg versus financiële tekorten en de meer fundamentele vraag: hoe we willen dat onze kinderen opgroeien. Omdat er veel meer vragen speelden dan er behandeld konden worden is afgesproken om hier binnenkort een volgend themacafé op te organiseren.

Na de pauze waren er twee deelsessies. De Merel Foundation presenteerde “Samen naar school” waarin Basisschool De Vink, de Merel Foundation en Samenwerkingsverband PPO Leiden een intensieve zorg- en onderwijssamenwerking aan zijn gegaan die het mogelijk maakt om kinderen met een beperking toch naar school te kunnen laten gaan. Rivierduinen gaf een presentatie over het project “Samen sterk”. Een door GGZ Rivierduinen, Triple P Nederland en de Universiteit van Leiden ontwikkelde groepsbehandeling gericht op de ouders van jeugdigen met een depressie.

Veel dank aan het NJi, de Merel foundation en Rivierduinen voor hun inspirerende bijdragen aan dit themacafé.

Klik om de foto te vergroten

Back To Top
Ga naar de inhoud