Telling brengt ware omvang dak- en thuisloosheid in beeld

De regio Holland Rijnland doet mee aan de ETHOS-telling 2024. Deze telling brengt de werkelijke aard en omvang van dak- en thuisloosheid in kaart. En dat is nodig om passend beleid te ontwikkelen. Tijdens de startbijeenkomst op 25 januari kregen deelnemende organisaties uitleg over de waarde en impact van de telling.

In de Nieuwe Energie in Leiden was een mengeling van 25 verschillende organisaties aanwezig bij de startbijeenkomst rondom de ETHOS-telling voor de regio Holland Rijnland. Daarbij sprak ook ervaringsdeskundige Robbert Brouwer die een periode zelf dakloos was. Hij deed een oproep om vooral aan de slag te gaan met de resultaten van de telling.

Samen met 55 gemeenten gaat de regio, op 11 april, het aantal dak- en thuisloze mensen tellen. En dat is nodig,  omdat het zicht op de omvang en de profielen van deze groep ontbreekt. Dat komt omdat onder meer kinderen, vrouwen, jongeren en mensen die bij vrienden of familie verblijven niet of onvoldoende worden meegeteld. De methodiek werd in 2023 door het Kansfonds, samen met de Hogeschool van Utrecht, naar Nederland gehaald.

Volgens Willem van Sermondt van dat Kansfonds is het beeld van deze doelgroep incompleet. ‘Het stereotype beeld van een dakloze persoon is een man van middelbare leeftijd die slaapt op een bankje of in een opvang met een verslavingsprobleem. Maar het grootste deel van dak- en thuislozen verblijft bij vrienden, familie of kennissen. Rond vijftig procent woont op alternatieve plekken, zoals een auto of een schuur. Het deel van de mensen dat op straat of in een opvang leeft, is veel kleiner. Bijna een derde van de volwassenen is vrouw. Opvallend is dat bijna een kwart minderjarig is.’

In 2024 telt ook de regio Holland Rijnland mee met als bedoeling om heldere en betrouwbare cijfers van dak- en thuisloosheid te verkrijgen. Die cijfers zijn nodig voor een beleid gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

Tel mee

Op 11 april 2024 gaat de telling van start. De resultaten van het onderzoek worden in oktober 2024 verwacht.

De regionale werkgroep heeft de ambitie om meer dan negentig organisaties te betrekken bij de telling en zoekt contact met geïnteresseerden. Meer over de ETHOS-telling, waaronder een video en een brochure, vindt u op de website van Holland Rijnland. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale coördinator Karin Woltering.

Back To Top
Ga naar de inhoud