Organisatie
Tekstversie organogram

Bestuur

 • Algemeen Bestuur
 • Dagelijks Bestuur

Secretaris-Directeur

 • Loes Bakker

Concern Control

 • Wim Nijbroek

Bedrijfsbureau

 • Teamleider/directiesecretaris: Victor Klein
  • Bestuurlijke stukkenstroom
  • Communicatie
  • Regiotaxi
  • Verkeersveiligheid
  • Urgentie/Woonruimteverdeling

Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulpverlening

 • Manager: Ragini Somair

Strategische Eenheid

 • Programmamanager: Saskia Ligthart

Regionaal Bureau Leerplicht

 • Teamleider: Senne Janssen