Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers

Vrijdag 19 juni werd, tijdens de kick off van Tel mee met Taal, de Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven geld aanvragen voor het scholen van hun medewerkers.

Werkgevers kunnen hiervoor een aanvraag doen op de stimuleringsregeling lezen en schrijven.
Bij een aanvraag is altijd co-financiering nodig is (1/3 van de offertesom met een minimumbedrag van €3.600,-), er geldt een maximum van €25.000,- per aanvraag en het totaalbedrag van de regeling is beperkt (€250.000,-).

De idee is dat de regeling dit jaar wordt gepilot en dat het bedrag volgend jaar wordt opgehoogd als het succesvol is. Dit staat beschreven in Actielijn 2 van de beleidsnota Tel mee met Taal.

Vragen? Neem dan contact op met Lisanne Veraart (06-15539457) van de Stichting Lezen en Schrijven.

Back To Top
Ga naar de inhoud