Ga naar hoofdinhoud

Startschot Hollandse Plassen

De regio Holland Rijnland kent als het gaat om recreatie al twee A-merken, het Groene Hart en sinds kort het Nationaal Park Hollandse Duinen. Voor het recreëren op water komt daar een nieuwe bij: Hollandse Plassen. Althans, die wens werd 27 juni uitgesproken aan het Valkenburgse Meer tijdens de door Holland Rijnland mede georganiseerde lancering van de economische ontwikkeling van het Hollands Plassengebied.Hollandse Plassen

 

Tijdens een druk bezochte ontbijtsessie in brasserie Buitenhuis kwam een mix van ondernemers, verenigingen, lokale overheden en andere stakeholders bijeen. Het belangrijkste doel van deze sessie was het samenbrengen en bundelen van alle goede initiatieven die al spelen op het gebied van waterrecreatie. En het moment is daar om dit op te pakken, want 2018 wordt het nationale themajaar Nederland Waterland.

 

Luciën Geelhoed, van Leiden Marketing, gaf een korte schets van de regio die wordt gerekend tot het Hollands Plassen-gebied. Dit gebied strekt zich uit van de Kagerplassen in Holland Rijnland tot en met de Vinkeveense plassen nabij Utrecht. ‘We zijn een streek van verrassingen’, betoogde hij. ‘We hebben driekwart miljoen inwoners en jaarlijks brengen een miljoen toeristen een bezoek aan de regio. Ons gebied kent een veelheid aan toeristische thema’s en recreatieve routes. Denk aan het Groene Hart, de Leidse Ommelanden, het nieuwe nationaal park Hollandse Duinen, maar ook minder bekende zoals de Trekvaarten, de Landgoederenroute, de Limes en de Tulpenroute. Al deze thema’s hebben met elkaar te maken. Hoe goed zou het zijn om al deze initiatieven te bundelen onder één noemer: Hollandse Plassen.’

 

Om te benadrukken dat de lancering breed gedragen wordt, kwamen vertegenwoordigers naar voren van de HISWA, vereniging Waterrecreatie Nederland en regio Holland Rijnland. Zij onderschreven het belang dat de verdere (economische) ontwikkeling van waterrecreatie breed wordt gedragen. Overheden en ondernemers moeten elkaar hierin kunnen vinden. Het water in het Hollandse Plassen-gebied is ook een verbindende factor van verschillende culturen. Oud Hollandse steden en cultuurhistorisch landelijk gebied komen hier samen. En juist die combinatie is een onderscheidende factor ten opzichte van dat andere plassengebied van Nederland, het bekende – maar ook kleinere – Friese Meren.

 

Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om in twee parallelle sessies met elkaar te komen tot nieuwe initiatieven; ideeën die Hollandse Plassen verder op de kaart zetten. Bij het Ideeënlandschap brachten deelnemers aan de hand van een ingevulde kaart ideeën in. Hierbij omschreven zij niet alleen waar een idee moest plaatsvinden, maar ook met welke partner zij dat willen oppakken. Aan de projectentafels werd gekeken hoe  initiatieven die al met succes zijn opgestart verder ontwikkeld konden worden. Voorbeelden daarvan zijn Sail Leiden en vaarroute Molens en Meer.

 

Tijdens de sessies kwamen verschillende ideeën naar voren, waarvoor enkele direct vervolgafspraken werden gemaakt. Een greep uit de ideeën: voorzieningen voor grotere sloepen, hotspots voor historische schepen of combinaties van boot- en fietsroutes.

 

Bij de terugkoppeling roemde Geelhoed de vele initiatieven om Hollandse Plassen op de kaart te zetten. ‘Maar’, waarschuwde hij, ‘marketing is een marathon. ‘Deze ideeën zijn geen doel maar slechts een beginpunt.  Daarna is het een proces van de lange adem. Belangrijk is om alle initiatieven integraal, onder dezelfde noemer, te houden. Zo  krijgt het merk Hollandse Plassen echt z’n naamsbekendheid en een gezicht.

 

Bas van Toledo, projectleider recreatie en toerisme bij de provincie Zuid-Holland, introduceerde daarna de Kansenkaart Waterrecreatie, een online plattegrond van de regio waar de verschillende voorzieningen en initiatieven aangemerkt zijn. ‘Hoewel de kaart nog in ontwikkeling is, vormt het wel een middel om met elkaar in gesprek te gaan’, benadrukte hij. ‘Maar de oogst van vandaag, kan wel direct op de kaart.’

 

Sinds 1 juni  is de Samenwerkingskaart Zuid-Holland online. De kaarten zijn nog niet compleet, maar worden verder aangevuld en ingevuld. Er zijn twee kaarten beschikbaar. Kaart 1  geeft de bestaande situatie weer. Kaart 2 is een overzicht van de projecten, plannen en ambities op het gebied van waterrecreatie.

Back To Top
Ga naar de inhoud