Start onderzoeksproject naar zuiver-waterberging Boskoop

 Water wordt in Greenport Boskoop steeds meer gezien als het blauwe goud. De beschikbaarheid is niet meer vanzelfsprekend. Terwijl zuiver water een essentiële voorwaarde is voor de toekomst van de tuinbouwsector. Onderzoek naar ondergrondse opslag van gezuiverd water moet dat tij keren. Holland Rijnland ondersteunt het driejarig project met een financiële injectie van € 75.000,- uit het cofinancieringsfonds.

Klik om de foto te vergrotenDe sierteelt in Boskoop staat bekend om de vele boomkwekerijen. Deze teelt stelt hoge eiseen aan de kwaliteit van het gietwater, zoals een laag zoutgehalte en de afwezigheid van chemicaliën. Slootwater is hiervoor niet altijd geschikt en het gebruik van drinkwater is duur en niet erg duurzaam. Ondergrondse waterberging lijkt een goede oplossing. Zoet water wordt in natte periodes opgevangen en opgeslagen in de grond en weer naar boven gehaald in droge perioden. Maar dan moet he water wel eerst gezuiverd zijn van gewasbestrijdingsmiddelen. Op de vraag hoe dat het beste kan, daarop moet het onderzoeksproject het antwoord gaan geven.

Verschillende partijen die participeren in het onderzoeksproject kwamen op 8 maart bijeen in het onderkomen van belangenbehartiging Greenport Boskoop. Voorzitter van deze stichting, Michiel Gerritsen, schetste de aanwezigen de uitdaging waarvoor de Greenport staat. ‘We hebben hier het oudste én het meest waterrijke tuinbouwgebied. Maar zelfs hier is in lange droge zomers geen garantie op voldoende gietwater. Het is dan ook mooi dat vele partijen investeren in dit onderzoeksproject.’

Ook Greenport-wethouder Anouk Noordermeer beaamde het belang van de vele participanten in het project. ‘Uitvoerder is Acacia Water, maar ook TU Delft en vele lokale partijen werken aan deze innovatieve aanpak voor de toekomst. En dat is hard nodig, want onder invloed van klimaatverandering wordt water schaars. We moeten zorgen dat de kwaliteit het water dat we hebben, niet achteruitgaat onder invloed van chemicaliën en het zouter worden van het grondwater.’

Klik om de foto te vergroten
Opening Waldo von Faber

Holland Rijnland financiert innovatieve projecten als die een regionale impact hebben’, legde Gerard Mostert, bestuurslid van Holland Rijnland, uit. ‘Dat is hier duidelijk het geval. Schoon water is ook van belang voor andere greenports in onze regio: de Duin- en Bollenstreek en Aalsmeer. De Regiodeal is bedoeld om de samenwerking tussen de Greenports te vergroten. Dit project is een mooi voorbeeld hoe wij dit vanuit het cofinancieringsfonds ondersteunen.’

Het project voldoet aan de verschillende voorwaarden voor een bijdrage uit het cofinancieringsfonds: het is innovatief, opschaalbaar en onderwijs, ondernemers en overheid slaan hier de handen ineen.

Tot slot verrichte Hoogheemraad Waldo von Faber de openingshandeling van het project.

Het project wordt breed gedragen door tien innovatieve ondernemers uit Greenport Boskoop, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, LTO Noord, Gemeente Alphen aan den Rijn, Holland Rijnland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Groene Hart Werkt en Hagelunie.

Back To Top
Ga naar de inhoud