Stakeholders denken mee over RIA

Klik om de foto te vergroten

In het Event & Convention Center (ECC) Leiden kwamen 29 augustus, naast ambtenaren, vooral relaties van Holland Rijnland bijeen om te reflecteren op de plannen voor de Regionale Investeringsagenda. De aanwezigen, werkend bij verschillende organisaties, gaven hun reactie op topografische kaarten van de regio waarin op hoofdlijnen ontwikkelrichtingen en projecten zijn ingetekend. Daarbij werd ook een doorkijk gemaakt naar een bijbehorende investeringsstrategie.

Ter voorbereiding op dit tweede zogeheten Stakeholdersatelier, ontvingen deelnemers een boekwerkje waarin de verschillende onderdelen van de Regionale Investeringsagenda (RIA) in concept zijn uiteengezet. De investeringsagenda is bedoeld om een impuls te geven aan de brede welvaart in de regio. Denk aan het bouwen van woningen, het creëren van banen en het duurzaam en toekomstbestendig inrichten van de regio. De RIA gaat over grote gemeenschappelijke opgaven die niet stoppen bij de gemeentegrenzen. Als regio bundelt Holland Rijnland hierin zijn krachten.

Alle ambities zijn vertaald in vier opgaven, te weten: Groen en Blauw, Economie, Energie en Mobiliteit. Om de samenhang tussen de verschillende thema’s te bevorderen, wordt er gebiedsgericht gewerkt: de Stedelijke As, het Groene Hart en de Duin- en Bollenstreek. De RIA is naast inhoud ook bedoeld om middelen van gemeenten op een slimme manier bijeen te brengen. En dat is uiteindelijk weer nodig om financiering vanuit het Rijk en de provincie binnen te halen.

Bij de totstandkoming van de RIA zijn in tal van werksessies met gemeenten en stakeholders projecten opgehaald die bijdragen aan het behalen van de regionale ambities. Deze projecten vormen het vertrekpunt en verkeren in verschillende fasen, als onderzoeks-, ontwikkel- of investeringsproject.

Tijdens het Stakeholdersatelier kregen aanwezigen eerst toelichting op de verschillende onderdelen van de Regionale Investeringsagenda. Marco van de Esschert, programmamanager Ruimtelijk en Economisch Domein bij Holland Rijnland, zette uiteen waar we in het proces staan bij de totstandkoming van de investeringsagenda. Bij sommige deelnemers heerste wat ongemak, omdat ze het gevoel hadden op korte termijn in te moeten stemmen met de  gepresenteerde versie van de RIA. ‘Voor alle duidelijkheid, dit is nog work in progress’, benadrukte Van de Esschert. ‘We zetten hier een puntkomma. Dit is bedoeld om het proces van de RIA in gang  te zetten; aanvullingen en wijzigingen zijn in dit stadium dus nog mogelijk.’

Daarna gingen de aanwezigen uiteen in vier deelsessies; één gericht op de hele regio, en de andere drie voor één van de deelgebieden. Voorovergebogen over grote topografische kaarten gaven deelnemers aan of zij zich konden vinden in de geïnventariseerde projecten, de status daarvan en de invulling die deze geven aan de grotere opgaven. De stakeholders herkenden over het algemeen de grote lijnen uit de RIA, maar op detailniveau werden en worden enkele projecten gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Met de opgehaalde informatie gaat Holland Rijnland samen met de regiogemeenten  verder aan de slag om de huidige versie te finetunen. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan een investeringsstrategie. In de komende maanden zullen deze producten onder andere worden besproken op de regiodagen met desbetreffende portefeuillehouders. De planning is dat het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de RIA in december vrijgeeft voor zienswijzen.

Back To Top
Ga naar de inhoud