Rijkssubsidie voor klimaatadaptatie

De regio Holland Rijnland kampt zowel met wateroverlast bij piekbuien als met droogte, bodemdaling en verzilting. Daarnaast is er het risico van overstromende rivieren en  – vooralsnog weliswaar klein – voor overstroming vanuit de kust. Om klimaatadaptieve maatregelen te versnellen, vragen de dertien gemeenten van Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland dit jaar gezamenlijk subsidie aan bij het Rijk van €2,25 miljoen.

Naast de gevraagde subsidie van €2,25 miljoen dragen de gemeenten zelf € 4,74 miljoen bij aan te nemen maatregelen. Dit is het derde jaar op rij dat subsidie voor het versnellen van klimaatadaptieve maatregelen. Over de jaren 2021 tot en met 2023 is er nu in totaal € 4,74 miljoen subsidie aangevraagd en bedraagt de totale investering – bijdragen gemeenten en Rijk – €  14,1 miljoen voor de Holland Rijnland-gemeenten tezamen.

Om in aanmerking te komen voor de Rijksbijdrage, moet de aanvraag aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo komt bijvoorbeeld de financiering van maatregelen voor minimaal twee-derde op rekening van de regio. De Rijksbijdrage is nodig om maatregelen te versnellen, door projecten naar voren te halen, projecten uit te breiden of om projecten op te pakken die door gebrek aan middelen waren blijven liggen. De Rijksbijdrage is alleen voor de uitvoering van projecten, niet voor onderzoek of voorbereiding. En de maatregelen moeten voor eind 2027 zijn afgerond.

Binnen Holland Rijnland zijn verschillende maatregelen gedefinieerd. Daarbij wordt ook gekeken naar meekoppelkansen. Zo moest in Alphen aan den Rijn op sommige plekken het riool worden vervangen. Dat project is aangegrepen om een apart hemelwaterriool aan te leggen. Op verschillende locaties wordt ook gekeken naar – al dan niet ondergrondse – extra opslagmogelijkheden van regenwater, zoals in kaag en Braassem. Teylingen zet in op de aanplant van meer bomen. In verschillende gemeenten wordt bestrating in parkeervakken vervangen door grasbetontegels, die beter water door laten.

Naar verwachting wordt in december de Rijksbijdrage officieel toegekend.

Back To Top
Ga naar de inhoud