skip to Main Content

Regiotaxi Holland Rijnland voor de komende twee jaar weer gegund aan De Vier Gewesten

Logo Regiotaxi Holland RijnlandLogo DVG

Op 31 december 2016 loopt het huidige contract voor de Regiotaxi Holland Rijnland af. De veertien gemeenten in de regio, vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, hebben in het voorjaar van 2016 besloten een nieuwe aanbesteding te starten. De nieuwe vervoerder is nu bekend.

Deze zomer is aan vervoerders via een Europese aanbesteding gelegenheid geboden offerte uit te brengen om het vervoer te verzorgen. De Regiotaxi vervoert vooral reizigers die in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning een vervoervergoeding krijgen. De Regiotaxi kan echter door iedereen gebruikt  worden als een vorm van extra openbaar vervoer naast het reguliere bus- en treinvervoer. Het is een deeltaxi-systeem met speciale richtlijnen voor het gebruik hiervan.  Een toelichting op het gebruik van de Regiotaxi is hier te vinden op de website van Holland Rijnland.

De regio had vooraf een Programma van Eisen opgesteld waaraan het vervoer zou moeten voldoen. Vier vervoerbedrijven toonden belangstelling om het Regiotaxivervoer in Holland Rijnland de komende jaren uit te voeren. De offertes waarin stond beschreven op welke wijze zij het vervoer vorm wilden geven zijn door een beoordelingscommissie beoordeeld. Hierbij is gekeken naar de aangeboden kwaliteit van diverse onderdelen van het vervoer in relatie tot het Programma van Eisen. De offerte van De Vier Gewesten is hierbij als beste beoordeeld. Het vervoer wordt uitgevoerd door vervoerbedrijven die ook de afgelopen jaren in de regio voor de Regiotaxi het vervoer verzorgden: A-Tax de Vries (uit Hillegom en Leiden), Taxi Brouwer (uit Noordwijk), Taxi Hogenboom (uit Roelofarendsveen) en Van der Laan (uit Nieuwkoop). Naast deze bedrijven worden nu ook het Taxibedrijf Van de Pol (uit Gouda, Woerden en de Meern) en Taxi W. van de Heuvel (uit Benthuizen) voor de Regiotaxi ingezet.

De nieuwe contractperiode duurt voorlopig twee jaar. De mogelijkheid bestaat dat deze periode wordt verlengd met twee maal twee jaar.  Afhankelijk van de samenwerking in dit vervoersysteem met en subsidiëring  door de provincie zal per periode van twee jaar besluitvorming over eventuele verlenging plaatsvinden.

De regio vertrouwt op wederom een goede samenwerking met De Vier Gewesten.

Back To Top