Regionale Investeringsagenda gaat nieuwe fase in

Op woensdag 31 januari besloot het algemeen bestuur van Holland Rijnland dat de Regionale Investeringsagenda wordt vrijgegeven voor zienswijzen. Tot en met 27 maart is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de agenda. De vaststelling van de definitieve Regionale Investeringsagenda staat gepland tijdens de algemeen bestuursvergadering van 3 april.

Tijdens de bijeenkomst van 31 januari werden de aanwezigen AB-leden nogmaals meegenomen in het hoe en waarom van de Regionale Investeringsagenda. Vanuit een aantal strategische documenten is de concrete uitwerking daarvan gevat in de Regionale Investeringsagenda. Hierbij staat de verbetering van brede welvaart in de regio centraal.

We staan in onze regio voor uiteenlopende en uitdagende opgaven op het gebied van woningbouw, economie, natuur, klimaat, bereikbaarheid en duur­zaamheid. Door als gemeenten de handen ineen te slaan, nemen we de regie op gezamenlijke opgaven, werken we sneller en profiteren we van efficiëntie en schaalvoordeel. We maken slim gebruik van de ruimte en kunnen de opgaven uitwerken in toekomstbestendige oplossingen zoals de gemeenten die voor zich zien.  Ook zetten we ons in om met de Regionale Investeringsagenda een multiplier te realiseren op de gezamenlijke gemeentelijke middelen. Net zoals we eerder bij het Regionale Investeringsfonds deden. Daardoor is een regionale euro meer waard dan een lokale euro.

Gelijktijdig met zienswijzeperiode is aan de gemeenten gevraagd om de benodigde bijdragen te verwerken in hun kadernota’s 2025. Verder wordt vanaf februari de verordening van de Regionale Investeringsagenda verder uitgewerkt en programma’s voor het Regionaal Fonds opgesteld.

Vanuit VNO-NCW is enthousiast gereageerd dat de Regionale Investeringsagenda een nieuw fase ingaat. Zie de bijdrage op LinkedIn.

Back To Top
Ga naar de inhoud