Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend

Klik om de foto te vergroten Klik om de foto te vergrotenOp woensdag 27 september is tijdens het Regiocongres van Holland Rijnland het Regionaal Energieakkoord ondertekend. In Theater Castellum in Alphen aan den Rijn zetten achttien deelnemende partijen hun handtekening. Daarmee onderschreven zij de ambitie om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn en bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen.

De veertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekening van het Regionaal Energieakkoord is de eerste stap naar een energie-neutrale regio in 2050. Om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen, is de energietransitie nodig. Door de gezamenlijke aanpak met publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast.

De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. Bij de eerste tussenstap in 2025 zullen de eerste resultaten met energiebesparing, warmtetransitie, zon op daken, zonnevelden en windenergie duidelijk merkbaar zijn.

Samen voor duurzame energie

De ondertekening vond plaats tijdens het Regiocongres Holland Rijnland 2017, een avond van en voor gemeenten in de regio. Naast de ondertekening van het energieakkoord was er uitgebreid aandacht voor de energietransitie. Zo inspireerde Marjan Minnesma van Urgenda de aanwezigen hoe Nederland kan toewerken naar 100% duurzame energie. Samenwerking stond hierin centraal om te komen tot een duurzame regio ‘Het kan, als je het wil’, was haar optimistische boodschap.

Back To Top
Ga naar de inhoud