Raden bijgepraat over de energietransitie

Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe met de energietransitie in Holland Rijnland? Die vragen vormden het uitgangspunt voor de Raadsinformatiebijeenkomst die plaatsvond op 24 april in een volle raadszaal van het Leidse Stadhuis.

Raadsleden uit de dertien Holland Rijnland-gemeenten kregen uitleg over de opgaven waarvoor de regio staat voor de komende jaren. Daarbij was nadrukkelijk aandacht voor de verandering van de energiemix, de problemen rondom netcongestie en de noodzaak van een integrale benadering van het gehele energiesysteem. Om tot een robuust energiesysteem te komen, moeten veel – zo niet alle – opties rondom besparing, opwek, warmtenetten en slimme systemen worden benut.

En dat gemeenten zelf daarin het voortouw kunnen nemen, verduidelijkte Yvonne van Delft, wethouder in Leiden en tevens portefeuillehouder Energie in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. ‘De Raadszaal waarin u nu zit, wordt verwarmd door water uit de Rijn.’

Lies van der Pol, programmamanager van de RES Holland Rijnland, was in haar inleiding duidelijk over waar we staan in de energietransitie. ‘Als regio boeken we onvoldoende voortgang om onze RES-doelen te behalen. We staan aan de vooravond om ingrijpende keuzes te maken. En als we die keuzes hebben gemaakt, dan moeten we daar gezamenlijk de focus op leggen. Gelukkig kunnen we gemeenten ondersteunen in de uitvoering. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de Taskforces die onlangs in het leven zijn geroepen. De ambities (blijven) staan. Hoe we daar moeten komen, daar gaan we het vanavond over hebben.’

Tijdens de avond volgden uiteenzettingen over netcongestie, warmte en duurzame opwek van elektriciteit. Deze onderdelen komen samen in een overkoepelend energiesysteem, waarin de afhankelijkheid van elkaar wordt benadrukt. Van Delft voegde daar aan toe dat de energietransitie niet alleen een technische exercitie is, maar ook een maatschappelijke opgave. Het betrekken van inwoners en raden is daarin essentieel.

Er was veel positieve inzet en inbreng van de deelnemers aan deze avond. En in het verdelingsvraagstuk deden Noordwijk en Alphen aan den Rijn alvast een stapje voorwaarts. ‘Wanneer Noordwijk beschikt over geothermie, dan kijken we ook hoe Alphen aan den Rijn hiervan kan profiteren. Daarvoor in ruil kan Alphen aan den Rijn meer inzetten op duurzame opwek van elektriciteit’, filosofeerden de aanwezige wethouders Alkemade en Van der Ham.

‘En dat is een voorbeeld waarom we hier bij elkaar zitten’, besloot Van der Pol.

De informatiebrief die naar aanleiding van deze avond is verstrekt, kunt u hier nalezen.

De avond krijgt een vervolg rond oktober dit jaar.

Back To Top
Ga naar de inhoud