Provincie stemt in met LEADER-plannen

Klik om de foto te vergrotenOp 18 september namen Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een positief besluit over de Lokale Ontwikkelingsstrategie Leader Hollandse Plassen 2023-2027. Daardoor kan Holland Rijnland gebruikmaken van een subsidie van € 550.000,- om het programma te realiseren.

LEADER is onderdeel van het Europese landbouw- en plattelandsbeleid. Het heeft als doel om projecten te ondersteunen die bijdragen aan het versterken van het platteland. Hierin moet het gebied vitaal, leefbaar en toekomstbestendig worden. Leader is zowel een subsidie als een methode om vorm te geven aan veranderingen. Plannen voor projecten worden gebundeld in de Lokale Ontwikkelstrategie.

Nederland telde de afgelopen jaren twintig LEADER-gebieden, waaronder Holland Rijnland. Het huidige programma voor onze regio loopt komende jaren af. Met de nieuwe periode verschuift het werkgebied voor een deel naar het oosten richting Gouda. Daarbij verandert ook de naam van LEADER Holland Rijnland in LEADER Hollandse Plassen.

In het aflopende programma werden 22 projecten gerealiseerd met een gezamenlijke investering van zo’n 6,5 miljoen euro. Dit was een combinatie van gelden uit Europa, de provincie, gemeenten en vooral private investeringen.

Vanaf 1 januari 2024 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten bij de provincie en Europa. Het huidige programma Leader Holland Rijnland wordt de komende jaren afgebouwd. In deze video wordt de LOS toegelicht.

Back To Top
Ga naar de inhoud