Platteland profiteert van LEADER

LEADER, een Europese subsidie, ondersteunt lokale initiatieven die de economie op én van het platteland versterken. Holland Rijnland onderschrijft niet alleen het gedachtegoed van LEADER, maar maakt het ook juridisch mogelijk om subsidies vanuit Brussel te ontvangen. Onlangs profiteerden verschillende projecten in Holland Rijnland van de LEADER-subsidies.

Leader is een buitenbeentje in subsidieland. Niet een overheid maar het plattelandsgebied zelf bepaalt aan welke initiatieven subsidies worden verstrekt. Dit gebeurt aan de hand van een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Verschillende partijen stellen deze strategie op, waaronder natuurverenigingen, gemeenten en milieuorganisaties. LEADER is echter meer dan een pot met geld. Innovatieve, lokale initiatieven worden gehonoreerd, waarbij ondernemers, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken. Hierbij ligt de focus op een gezonde leefomgeving en circulaire economie.

De overdracht van de Europese subsidie gaat echter wel via een regionale overheid. Holland Rijnland draagt hier zorg voor en maakt onder meer kenbaar wanneer subsidieaanvragen mogelijk zijn. Het werkgebied omvat naast de hele regio Holland Rijnland, ook Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Recentelijk werden verschillende aanvragen gehonoreerd, binnen de thema’s circulaire economie en gezondheid.

Onder de noemer ‘Van VAB naar FAB’, krijgen Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsgebouwen een Fabuleuze Alternatieve Bestemming. LEADER ondersteunt projecten uit dit programma, zoals de herbestemming van de markante houten bollenschuur De Hartenbaan in Hillegom. De monumentale, maar in verval geraakte, schuur wordt opnieuw opgebouwd en gaat onderdak bieden aan een woning, een praktijkruimte en een Bed & Breakfast. Maar er leven meer initiatieven, bleek tijdens een netwerkbijeenkomst in Leiderdorp. Zo krijgen markante gebouwen nieuwe bestemmingen als ontvangstruimten, appartementen, logies, een manege of een opname- en oefenstudio voor muzikanten.

Begin november organiseerde LEADER Holland Rijnland een bijeenkomst in Leiden, gericht op het hergebruiken van organische reststromen. In de regio is namelijk sprake van aanzienlijke organische reststromen uit land- en tuinbouw, natuur en landschap en openbaar groen. Deze reststromen worden veelal verbrand of gecomposteerd, maar kunnen ook dienen als hoogwaardige grondstof of brandstof. Voorbeelden zijn er al, zoals de verwerking van vezels van gemaaide waterplanten in een reeks aan producten, variërend van straatmeubilair, slootkantbeschoeiingen en disposables voor horeca. Andere vezels worden gebruikt voor biologisch afbreekbare plantenpotten. Tijdens de bijeenkomst werden geen nieuwe producten gelanceerd, maar verschillende ideeën kwamen wel bovendrijven.

Ook recreatieve initiatieven komen in aanmerking voor LEADER, zoals de Drijvende Tuinkamers in Boskoop, hotelkamers op het water die binnenkort in gebruik worden genomen. Hierbij gaat het in eerste instantie om twee prototypes, ontworpen en gebouwd volgens de principes van de circulaire economie. Het initiatief ontving naast een bijdrage vanuit LEADER, ook subsidie van de provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn. Op 26 november overhandigden wethouder Kees van Velzen en de voorzitter van de Lokale Actie Groep, Theo van Leeuwen, een plaquette aan Jos van Lint, de initiatiefnemer achter de Drijvende Tuinkamers.

Drijvende tuinkamer

Back To Top
Ga naar de inhoud