skip to Main Content

PHO Bestuur en Middelen 13 februari 2015

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst van 14 november 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

04 Stand van zaken #Kracht15

05 Kadernota begroting 2016
Beslispunten:

06 Rondvraag en sluiting

Back To Top