PHO Bestuur en Middelen 13 februari 2015

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst van 14 november 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

04 Stand van zaken #Kracht15

05 Kadernota begroting 2016
Beslispunten:

06 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud