PHO Bestuur en Middelen 05 september 2018

Tijd: 13:00 -15:00
Locatie: Gemeentehuis Katwijk
(Koningin Julianalaan 3, Katwijk)

01 Opening en vaststelling agenda
(13:00 – 13:05 uur)

02 Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen
(13:05 – 13:10 uur)
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(13:10 – 13:15 uur)

04 Jaarstukken 2017
(13:15 – 13:55 uur)
Voorstel:

05 Tussentijdse rapportage
(13:55 – 14:35 uur)
Voorstel:

06 Herziening organisatieverordening 2017
(14:35 – 14:45 uur)
Voorstel:

07 Reglement van orde AB
(14:45 – 14:55 uur)
Voorstel:

08 Rondvraag en sluiting
(14:55 – 15:00 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud