Peter van der Velden voorzitter Holland Rijnland

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Holland Rijnland is Peter van der Velden benoemd tot nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur. Van der Velden neemt daarmee, naast zijn functie als burgemeester van Leiden, ook deze taak over van voorganger Henri Lenferink.

Tijdelijk voorzitter Liesbeth Spies overhandigde de voorzittershamer aan Van der Velden waarna hij de vergadering voorzat. ‘Ik geloof oprecht dat regionaal samenwerken en verbinden juist in deze  tijd tot heel veel kan leiden. Want de grote opgaven waarvoor deze regio staat, is niet alleen gediend met goede plannen maar ook bij concretisering daarvan. Denk aan woningbouw, waterhuishouding, natuur, recreatie en alles wat daarmee verbonden is’, aldus Van der Velden.

Back To Top
Ga naar de inhoud