Perspectief op Werk

Staatssecretaris Van Ark (min SZW) ontvouwde in november haar plannen om meer mensen met een beperking te begeleiden naar werk. Daarnaast bracht zij de intentieverklaring Perspectief op Werk uit. Dit is een extra impuls om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Voor Holland Rijnland stelt het ministerie voor de jaren 2019 en 2020 twee keer een miljoen euro beschikbaar, als een concreet plan wordt ingediend. Het al ingezette Marktbewerkingsplan vormt hiervoor een prima basis.

Foto statushoudersDe staatssecretaris bereikte een akkoord met werkgevers waarin ze zich bereid tonen om iedereen die werkfit en gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of aangepaste plek aan te bieden. De concrete uitvoering is in handen van de regio’s die ieder een gezamenlijk regionaal actieplan opstellen. Het initiatief ligt bij de centrumgemeente en een vertegenwoordiger van werkgeverszijde.

Het Rijk ondersteunt Perspectief op Werk en stelt voor de jaren 2019 en 2020 twee maal 35 miljoen euro ter beschikking. Voor Holland Rijnland komt dit dus neer op twee maal een miljoen euro. Het Ministerie van SZW geeft aan dat er sprake moet zijn van een concreet actieplan waarbij werkgevers en private partijen, zoals uitzendbureaus, betrokken zijn. Het Marktbewerkingsplan 2018 Holland Rijnland biedt een goede basis voor het opstellen van het regionaal actieplan Perspectief op Werk.

Het Marktbewerkingsplan is nu bijna een jaar operationeel. UWV en de drie gemeentelijke werkgeversservicepunten zetten een branchegerichte aanpak op voor de sectoren zorg, transport en logistiek, horeca en overheid of banenafspraak. De eerste successen hieruit zijn inmiddels een feit. Begin december startten Holland Rijnland en het hoogheemraadschap van Rijnland een samenwerking om mensen met een beperking te begeleiden naar werk. Daarnaast is actie ondernomen in de toeleiding van statushouders, onder andere in de installatietechniek.

Verder startte voor de transportsector een opleiding tot vrachtwagenchauffeur, waarin meerdere statushouders deelnamen. In januari 2019 volgt nog een kookworkshop voor de horecasector, waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden.

Het actieplan Perspectief op Werk moet half februari worden ingediend. Dit betekent, dat de planning strak is. Maar met het reeds bestaande Marktbewerkingsplan is het mogelijk die deadline te halen.

 

Back To Top
Ga naar de inhoud