Onderwijs

Ga naar de pagina inwoners jonger dan 27 jaar
Inwoners jonger dan 27 jaar

  • Aantallen inwoners jonger dan 27 jaar
  • Inwoners jonger dan 27 jaar in % van de totale bevolking

Ga naar de pagina leerlingen en studenten
Leerlingen en studenten

  • Leerlingen voortgezet onderwijs naar woongemeente
  • Studenten mbo, hbo en wo naar woongemeente

Ga naar de pagina leerplicht
Leerplicht

  • Leerlingen die soms niet naar school komen (Verzuim)
  • Percentage leerlingen met verzuimmelding
  • Kinderen die niet ingeschreven staan op school (Absoluut verzuim)
  • Aantallen nieuwe voortijdig schoolverlaters
  • Nieuwe voortijdig schoolverlaters in % van het aantal scholieren/deelnemers

Back To Top
Ga naar de inhoud