Opmaat tot een aardgasvrije regio

Foto ondertekening

Begin september zetten een aantal partijen binnen de regio Holland Rijnland hun handtekening onder het Convenant Aardgasvrij. Met de ondertekening, die plaatsvond tijdens de regiodag in Katwijk, bepalen zij dat nieuwbouw in Holland Rijnland geen aansluiting meer krijgt op het aardgasnetwerk. Daarnaast wordt vanaf 2050 in de gebouwde omgeving geen aardgas meer gebruikt voor de verwarming van gebouwen. Het convenant komt voort uit het Energieakkoord Holland Rijnland dat vorig jaar het levenslicht zag.

Het Energieakkoord Holland Rijnland – en daarmee ook het Convenant Aardgasvrij – zijn te herleiden tot het klimaatakkoord van Parijs. Daarin spraken 195 landen af om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken vóór 2050. Het aardgasvrij maken van Nederlandse gebouwen sluit hier op aan. Volgens de gewijzigde Gaswet mogen sinds 1 juli 2018 nieuwbouwplannen niet meer uitgaan van een aardgasaansluiting. In de regio Holland Rijnland is dat opgepakt met het Convenant Aardgasvrij, ondertekend door de provincie Zuid Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, Holland Rijnland, alle gemeenten in de regio en netbeheerder Liander.

Er zijn in Holland Rijnland al veel nieuwbouwplannen in procedure genomen. De regio wil met het Convenant ook bij deze plannen aansluitingen op het aardgasnet voorkomen. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor initiatiefnemers in de bouwwereld. En misschien nog wel belangrijker, voor de hele regio wordt hiermee een signaal afgegeven: geen aansluitingen op het aardgasnet meer.

Dat het convenant meer is dan een mooie intentie, blijkt uit projecten die nu al in uitvoering zijn. ‘ Zo hebben we in Leiden Zuidwest concrete plannen voor de toepassing van een nieuw warmtenet in plaats van een aardgasnet’, illustreert de Leidse wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen). ‘Je ziet steeds meer bouwprojecten waar aardgasvrij bouwen de norm is. Denk bijvoorbeeld aan de aardgasvrije en energieleverende woningen van Hooghkamer in Voorhout. Goed om te zien dat aardgasvrij de norm wordt.’

Vorig jaar werd het Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend. Dat gebeurde door dezelfde partijen als bij het convenant, met als uitzondering dat het Hoogheemraadschap van Rijnland deze ook ondertekende en netbeheerder Liander niet. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Voor 2025 zijn er concrete tussendoelen gesteld, te weten: de realisatie van 2,5 PJ energiebesparing, 2,5 PJ extra duurzame energie opwekken via zon en wind, het stimuleren van andere duurzame alternatieven en het stevig inzetten op de warmtetransitie. De 2,5 PJ komt overeen met zo’n 75.000 woningen met zonnepanelen, 250 ha zonnevelden en 30 windturbines van 3,3 MW. Door regionaal te organiseren, worden schaalvoordelen behaald, versnellen we trajecten en hebben we meer impact. Het Energieakkoord werkt langs zes uitvoeringslijnen. Dat zijn energiebesparing, warmte, ruimte en energie, zon op daken, greenports en duurzame mobiliteit.

Uitgebreide informatie over het Energieakkoord Holland Rijnland, nieuws en behaalde mijlpalen is te vinden op de website www.wijzijnon.nl, die tijdens de ondertekening van het convenant werd gelanceerd. ON staat hierbij voor Op weg naar Neutraal, de ambitie voor 2050.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief

Back To Top
Ga naar de inhoud