Op koers qua energieambities?

Dak met zonnepanelenDeze maand hebben de samenwerkende partners binnen de RES-regio Holland Rijnland een voortgangsbericht opgeleverd. Hierin staat hoever we als regio zijn in het realiseren van de ambities zoals uitgesproken in de Regionale Energiestrategie 1.0. En wat voor extra inspanning eventueel nodig is om achterstanden in te lopen. Conclusie is, dat we nog niet op alle thema’s op koers zijn.

Het voortgangsbericht is in feite een momentopname. Hiervoor is 1 april als peildatum gehanteerd. Alle dertig RES-regio’s leveren om de twee jaar zo’n overzicht aan zodat het Nationaal Programma RES (NPRES) kan toetsen of de afspraken in het nationale klimaatakkoord worden gerealiseerd. Daarnaast is het document bestemd om bestuurders, volksvertegenwoordigers in de regio en andere stakeholders op de hoogte te brengen.

Het nu opgeleverde voortgangsdocument laat zien of er genoeg vooruitgang is geboekt om de tussentijdse ambities voor 2030 en de uiteindelijke ambities voor 2050 te halen. Dit wordt gedaan op de verschillende uitvoeringslijnen, zoals energiebesparing, mobiliteit, zon op dak of duurzame opwek (windturbines en zonnevelden).

Op de thema’s duurzame mobiliteit en zon op daken, ligt de RES-regio Holland Rijnland goed op koers. De voortgang in projecten voor windturbines en zonnevelden blijft daarentegen nog achter. Inmiddels zijn hierover afspraken gemaakt om te werken aan lokale invulling hiervan, die samen moeten optellen tot de regionale ambitie voor grootschalige energie-opwek op land. Maar hoe dan ook; versnelling op dit vlak is noodzakelijk om de ambities van de RES 1.0 op tijd te halen. In de komende tijd kijken we met elkaar hoe we dat kunnen bereiken.

Op 1 juli 2023 wordt het voortgangsbericht uiterlijk ingeleverd bij NPRES.

Download hier het voortgangsbericht. | 1,67 mb |

Back To Top
Ga naar de inhoud