Op de pedalen voor doorfietsroutes

In april maakten wethouders Marja Ruigrok, Jolanda Langeveld en Gerard Mostert een fietsrondje in en om Lisse. Op het zadel ervaarden zij hoe het is gesteld met enkele fietsroutes in de Duin- en Bollenstreek. ‘Nieuwe verbindingen en bruggen zijn hard nodig.’

 De wethouders bespraken wat er nodig is om een gedegen netwerk aan doorfietsroutes verder vorm te geven. ‘Immers, het verkeer slibt hier dicht’, benadrukt Mostert. ‘Daarom zijn nieuwe fietsverbindingen en bruggen hard nodig.’

Ruigrok, bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam, en Langeveld en Mostert, dagelijks bestuursleden van Holland Rijnland, bespraken hoe een doorfietsroutenetwerk het beste vorm kan krijgen, met aantakkingen buiten de regionale grenzen van Holland Rijnland.

Tijdens de fietstocht maakte het drietal een tussenstop bij de brug over de Ringvaart naar Lisserbroek. Daar leidt verkeersdrukte dagelijks tot stagnatie en levert voor fietsers onveilige situaties op. Twee nieuwe bruggen moeten het kruispunt ontlasten. Voor OV en fietsers komt er naast het Fioretti College een nieuwe brug. Ook aan de zuidkant van Lisse, ter hoogte van Turfspoor in Lisserbroek, moet ook een nieuwe brug verrijzen. Volgens Ruigrok is dat: ‘in de wetenschap dat er in Lisserbroek nog flink wat woningen worden bijgebouwd, geen overbodige luxe’.

Vervolgens fietsten de wethouders richting de Keukenhof. De oversteek bij de rotonde (in Lisse) op de N208 is voor fietsers een lastig punt, door het vele verkeer op deze doorgaande route. Zeker met de opening van de Keukenhof en tijdens het strandseizoen, is de verkeersdrukte groot. En dat wordt er niet minder op, als er de komende vijf jaar werkzaamheden plaatsvinden aan de A44. Langeveld is daarom blij met de aanleg van een voetgangers- en fietstunnel. ‘Nu moeten fietsers voorrang verlenen, maar dat gebeurt lang niet altijd. En ook auto’s stoppen wanneer ze juist moeten doorrijden. Met de nieuwe tunnel gaan de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer hier sterk verbeteren.’

De realisatie van een doorfietsroutenetwerk maakt onderdeel uit van het totale pakket aan mobiliteitsmaatregelen om de Noordelijke Duin- en Bollenstreek beter te ontsluiten. En deze maatregelen komen weer voort uit de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland. ‘We investeren in doorfietsroutes om verschillende redenen’, legt Mostert uit. ‘Juist voor de wat kortere afstanden is de fiets of e-bike een prima alternatief voor de auto. Hiermee verlagen we de druk op de autoweg. Daarnaast is meer bewegen gezonder en het is een schone manier van vervoer.’

Omdat doorfietsroutes niet stoppen bij de grenzen van Holland Rijnland, is het goed om met de omliggende regio’s samen te werken. Zoals met de Vervoersregio Amsterdam. Aan het eind van de fietsroutes overhandigden Langeveld en Mostert daarom een exemplaar van de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland aan Ruigrok.

Back To Top
Ga naar de inhoud