Ook netcongestie in regio Holland Rijnland

Op 18 oktober bevestigde minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, wat al langer in de lucht hing: in het overgrote deel van Nederland zit het elektriciteitsnet vol. Dat betekent dat grootverbruikers moeten wachten op nieuwe aansluitingen. Ook in Holland Rijnland is extra capaciteit voor elektriciteitstransport beperkt en in sommige gebieden zelfs onmogelijk.

De elektrificatie van Nederland neemt een hoge vlucht. Fossiele brandstoffen maken steeds vaker plaats voor duurzame elektriciteit. En op steeds meer plekken wordt elektriciteit opgewekt met behulp van wind en zon. Daardoor neemt echter de druk op het elektriciteitsnetwerk fors toe. Lange tijd leek het er op dat de netcapaciteit van Holland Rijnland gunstig afstak ten opzichte van andere regio’s in Nederland. Maar na de uitspraak van Jetten is duidelijk dat overal, dus ook hier, de seinen op geel, oranje en rood staan. Door de netschaarste komt de levering van elektriciteit in gevaar. Met de capaciteit om elektriciteit terug te leveren aan het net, zijn de problemen hier minder groot, maar ook daarvoor raakt het netwerk langzamerhand vol, zeker rondom Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Totdat het netwerk in de regio is verzwaard, zullen nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers niet worden gerealiseerd. Voor nieuwe aansluitingen voor huishoudens, kleine bedrijven en laadpalen is vooralsnog wel ruimte op het netwerk. Via congestiemanagement tracht netbeheerder Liander vraag en aanbod van elektriciteit beter over de dag te verdelen. Het komt er op neer dat bepaalde afnemers wordt gevraagd om minder energie af te nemen op momenten dat het verbruik hoog is.

Liander werkt hard aan de uitbreiding van het netwerk in de regio. Zo staan er verschillende projecten op het programma rondom kabelverzwaring en uitbreiding van de capaciteit van verdeelstations. Verschillende van die trajecten hebben echter een looptijd van twee a drie jaar voordat ze zijn gerealiseerd. Naast die netverzwaring door Liander, kijken ook de gemeenten binnen RES Holland Rijnland naar oplossingen. Bijvoorbeeld hoe bij piekbelasting een buurtbatterij uitkomst kan bieden. Of hoe slimme kleine netwerken bedrijven aan elkaar koppelen om het net van Liander te ontlasten.

Inmiddels ligt er ook een ontwerp bestemmingsplan klaar voor de bouw van een 150/50kV station in de Barrepolder, bij Hazerswoude Rijndijk. Hiervoor werken Liander en TenneT (beheerder van het hoogspanningsnetwerk) nauw samen met gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Liander hoopt dat de bouw van dit station tussen 2027-2029 gereed is.

Meer weten over de transportcapaciteit in Zuid-Holland en de maatregelen die Liander treft in Holland Rijnland? Kijk op Transportcapaciteit Zuid-Holland | Liander. Meer over het Nieuw elektriciteitsstation Hazerswoude-Rijndijk.

Back To Top
Ga naar de inhoud