Nieuw systeem woonruimtebemiddeling

‘Huren in Holland Rijnland’, dat is vanaf maart (als alles volgens planning verloopt) dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in de regio vinden. De zeventien corporaties verenigd in Holland Rijnland Wonen, gaan over naar dit nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem.

Buitenstaanders verwisselen Holland Rijnland Wonen en Samenwerkingsverband Holland Rijnland nogal eens met elkaar. Het zijn echter twee aparte organisaties beiden met een taak op het gebied van woonruimteverdeling in de regio. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland stelt de huisvestingsverordening vast, oftewel de spelregels rondom het toekennen van sociale huurwoningen. Holland Rijnland Wonen waarin zeventien corporaties zijn verenigd, zijn eigenaar van de voorraad sociale huurwoningen en uitvoerder van de woonruimteverdeling.

Holland Rijnland Wonen heeft gekozen voor een nieuw digitaal systeem waarbij de woningzoekende centraal staat. Het zoekproces is opgebouwd in logische stappen en begeleidt de woningzoekende soepel door het proces. Van uitnodiging voor bezichtiging tot aan acceptatie van de woning; iedere stap is gemakkelijk te volgen. Bijkomend voordeel is dat het systeem goedkoper is dan z’n voorganger, waardoor de inschrijfkosten dalen.

Vanaf de livegang van de website www.hureninhollandrijnland.nl kunnen gemeenten woningzoekenden hiernaar doorverwijzen. De exacte overgangsdatum wordt waarschijnlijk eind februari bekend. Tot die tijd zal nog worden doorverwezen naar het huidige WoningNet.

Back To Top
Ga naar de inhoud