Nieuw convenant in de strijd tegen laaggeletterdheid

Woensdag 18 januari vond in het gemeentehuis van Oegstgeest de aftrap plaats van een nieuw convenant in de strijd tegen laaggeletterdheid. De verantwoordelijk wethouders van de veertien gemeenten van Holland Rijnland en vertegenwoordigers van uiteenlopende betrokken partijen, zetten daartoe hun handtekening. Het nieuwe convenant geldt voor de periode 2017-2020.

Klik om de foto te vergrotenDe omvang van het probleem laaggeletterdheid is lang niet bij iedereen bekend. Maar onderzoek wijst uit dat meer dan twee miljoen mensen in Nederland veel moeite hebben met lezen en schrijven.  Taalvaardigheid is echter een belangrijke voorwaarde om te participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De aanpak van laaggeletterdheid lijkt eenvoudig. Volwassenen kunnen zich immers aanmelden bij een taalcursus. Maar in de praktijk blijkt voor velen die drempel te hoog waarbij schaamte een grote rol speelt.

De 38 ondertekenaars van het convenant vormen gezamenlijk het Bondgenootschap voor Geletterdheid regio Holland Rijnland. Dit bondgenootschap omvat partijen uit allerlei aandachtsgebieden, zoals: gezin, gezondheid, gemeenten, onderwijs en bedrijven. De wijze waarop de bondgenoten betrokken zijn bij taalkwesties, loopt sterk uiteen. Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze allen zowel het maatschappelijk belang, als het belang voor de eigen organisatie ervan inzien.

Het nieuw gesloten convenant – een vervolg op een eerder convenant – richt zich niet alleen op de bestrijding van laaggeletterdheid, maar ook op het voorkomen daarvan. Daarom ondertekenen ook de onderwijssector, zoals de ROC ’s, het convenant.

Enkele andere belangrijke actiepunten uit het convenant zijn: het herkennen van laaggeletterden en hen doorverwijzen naar lees- en schrijfcursussen, activiteiten organiseren die het onderwerp bespreekbaar maken en lezen en schrijven bevorderen, het betrekken van werkgevers uit de regio en het voorkomen van lees- en schrijfproblemen bij kinderen.

Het bondgenootschap heeft zich als doel gesteld het aantal laaggeletterden voor de komende periode met twintig procent te verminderen.

Back To Top
Ga naar de inhoud