Meer voortijdig schoolverlaters Holland Rijnland

Na de spectaculaire daling van voorgaand schooljaar, is het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2016-2017 binnen Holland Rijnland weer iets gestegen. Was in 2015-2016 nog sprake van de grootste daling van Nederland, dit jaar ligt het uitvalspercentage met 1,75% gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de zojuist verschenen analyse van het Regionaal Bureau Leerplicht.

Ieder jaar publiceert het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), onderdeel van Holland Rijnland, cijfers over voortijdig schoolverlaters (VSV) van het voorgaande schooljaar. Daarin kijkt het RBL hoe het verloop is van het aantal VSV’ers, bij welke scholen de grootste stijgers of dalers zijn en probeert de cijfers verder te duiden.

In het schooljaar 2015-2016 daalde het aantal VSV’ers zeer fors. Het afgelopen schooljaar steeg dit aantal weer, maar nog altijd onder het niveau van de jaren voor de grote daling. Het niveau van jongeren die voortijdig hun schoolcarrière staken, is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Moeizame overstap vmbo-mbo

Vooral bij de overstap van vmbo naar mbo blijken relatief veel scholieren uit te vallen. Het aantal uitvallers op het voortgezet onderwijs steeg van 88 naar 125. Veel van deze jongeren halen weliswaar hun vmbo-diploma, maar starten niet op het mbo. Ze kiezen voor een tussenjaar of gaan aan het werk. Daarnaast is voor leerlingen die recentelijk in Nederland wonen, de overstap naar het MBO vaak te groot.

Op het laagste niveau van het mbo, de Entree, vielen afgelopen jaren minder jongeren uit. Het uitvalpercentage daalde in twee jaar van 40% naar 25%. De intensievere begeleiding op school en richting werk, werpt hier zijn vruchten af.

Groenpluk en fusie

Ook op mbo niveau 3 en 4 steeg het aantal uitvallers. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de zogenaamde ‘groenpluk’. Werkgevers nemen jongeren aan voordat zij hun diploma hebben behaald. Met de aantrekkende arbeidsmarkt blijkt dit in sectoren als de techniek een aantrekkelijk perspectief. Een andere regionale, reden voor de stijging is de fusie van ROC Leiden en ID-college tot mboRijnland. Dit droeg er aan bij dat de daling van het aantal VSV’ers  in deze regio achterbleef ten opzichte van de rest van mboRijnland.

Maatregelen

In het programma ‘Op naar de Finish!’ werken scholen en gemeenten intensief samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Hierin heeft het terugdringen van de uitval op mbo niveau 3 en 4 de hoogste prioriteit. Bestaande maatregelen worden hiervoor verbeterd, maar ook nieuwe maatregelen ingezet. Zo startte in februari de ‘Topklas’, een heroriëntatietraject voor uitgevallen jongeren. In  september start het schakeljaar VSO-MBO bij mboRijnland, specifiek voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum.

Bijlagen

Back To Top
Ga naar de inhoud