Maatregelen Schiphol invloed op regio

In december is de Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio openbaar gemaakt. Hierin werken regionale en nationale overheden samen in de omgeving van de internationale luchthaven. De agenda heeft ook impact voor onze regio. Holland Rijnland volgt daarom de voortgang nauwgezet en onderneemt actie wanneer nodig.

In de Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio draait het om het vinden van een balans tussen het belang van de Schiphol en de leefkwaliteit van inwoners in de omliggende regio’s. Rijk, provincies en regio’s zijn verantwoordelijk voor verschillende opgaven die elkaar raken in de Schipholregio. De uitvoeringsagenda geeft daar sturing aan en is een totaalaanpak van alle programma’s en opgaven die rondom Schiphol spelen. Daarbij worden plannen voor op het land en in de lucht beter aan elkaar verbonden.

Voorafgaand aan de Uitvoeringsagenda is eerst een Bestuursovereenkomst getekend, waarna afspraken zijn gemaakt in een ontwikkelperspectief. De Uitvoeringsagenda maakt die afspraken concreet. Die afspraken lopen uiteen van verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken (zoals woningbouw), aanpassing ruimtelijke beperkingen vanwege luchtvaart, verduurzaming tot aan aanpak geluidsbelasting en luchtkwaliteit.

Veel van deze onderwerpen hebben hun weerslag op Holland Rijnland. Denk aan de beperkingen rondom de aanvliegroutes naar de luchtvaart. Dit heeft gevolgen voor woningbouw, plaatsing van windturbines en kan gezondheidsrisico’s voor omwonenden met zich mee brengen. Als regio monitoren we hoe de acties uit de Uitvoeringsagenda de leefbaarheid in onze regio positief of negatief beïnvloeden. Tegelijkertijd erkennen we dat Schiphol een economische motor is en veel werkgelegenheid biedt.

U vindt hier meer informatie over de NOVEX Schipholregio. Ook kunt u hier de Uitvoeringsagenda downloaden.

Back To Top
Ga naar de inhoud