Skip to content

‘Maak van Polderlab een businesscase

Op 7 maart kwamen, op uitnodiging van Holland Rijnland, kandidaten voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen bijeen bij de Vrouwe Vennepolder in Oud Ade. Hier kregen zij een inkijkje in het Polderlab waar experimenten plaatsvinden met nieuwe vormen van landbouw voor veenweidegebieden. Maar het was tevens een oproep om de provinciale subsidies voor groene gebieden , die vorig jaar afliepen, opnieuw op de kaart te zetten.

Ondanks het koude, gure weer en de drukke periode zo vlak voor de verkiezingen, waren er verschillende kandidaten aanwezig. Het Polderlab is een project waarin Universiteit Leiden en burgercoöperatie Land van Ons nauw samenwerken. Op de drassige grond gaf perceelcoördinator Louis van der Meché uitleg over het gebied en de nieuwe teelten die hier worden getest. Cranberries bijvoorbeeld, die in een aantal uitgegraven vakken worden gekweekt. Eén van de meest ingrijpende veranderingen die hier plaatsvindt, is verhoging van het waterpeil. Het water in de sloten staat zo’n 30 centimeter onder het maaiveld. Maar zijn straks de graslanden in dit gebied nog geschikt om koeien te laten grazen? ‘Je moet kijken naar een ander type vee’, benadrukte Van der Meché. ‘Kleinere, stevige rassen die het stuggere gras kunnen verteren en niet in de nattere ondergrond wegzakken. Dat kan prima hoor, kijk maar even verderop naar de lakervelder koeien die daar grazen.’

Peter Lindenburg, lector aan de Hogeschool Leiden, vertelde de aanwezigen meer over het onderzoek dat zijn studenten en die van de Universiteit Leiden verrichten in het Polderlab. ‘We volgen nauwgezet het veranderend landschap’, legt hij uit. ‘Dat begint bij de ecosystemen in de bodem. We verzamelen DNA van alles wat er leeft, maar meten daarnaast ook bijvoorbeeld het gehalte aan pesticiden. Onze bevindingen gaan we straks publiceren.’

Na de uitleg over het werk op het land, toog het gezelschap, enigszins verkleumd, naar de nabijgelegen brasserie Vennemeer. Hier gingen de deelnemers aan het werkbezoek met elkaar in gesprek over de waarde van het Polderlab voor de toekomst van de landbouw in veenweidegebieden. Yvonne van Delft, lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland, gaf de keuze aan waarvoor we staan met ons agrarisch gebied: ‘bewegen we met het landschap mee of er tegenin? Willen we een nieuwe invulling geven, dan is een gebiedsgerichte aanpak met vele partijen noodzakelijk.’ Verder vertelde Van Delft hoe een investering van € 20 miljoen uit het Holland Rijnland groenprogramma ervoor zorgde dat ook andere partijen overstag gingen om te investeren. Dat leidde uiteindelijk tot een totale investering van € 60 miljoen. Het Groenprogramma heeft tot het doel het vergroten van de biodiversiteit, verbeteren klimaatadaptatie en gezondheid. Het Polderlab sluit aan bij die ambities.

De deelnemers raakten geïnspireerd door het verhaal van het Polderlab. Maar in hoeverre het project opschaalbaar is, was wel een belangrijke kanttekening. ‘Het is belangrijk om hiervan een businesscase te maken.’

Klik om de foto te vergroten
Uitleg tijdens de rondleiding

‘Maar kijk niet alleen naar de commerciële kant’, benadrukte Sita Dekwalie, kandidaat voor Water Natuurlijk. ‘Ook de maatschappelijke waarde van wat hier gebeurt is belangrijk. Het gaat net zo goed om het realiseren van een ecologisch en schoner gebied. Dat verstevigt eveneens de band tussen platteland en stad.’

Een waarschuwing kwam van Frank Hoogendam, kandidaat voor de SP. ‘De provincie krijgt heel veel losse subsidieaanvragen voor allerlei projecten. Die kunnen onmogelijk allemaal worden gehonoreerd. Probeer daarom zoveel mogelijk combinaties te maken met andere initiatieven om de kansen op ondersteuning vanuit de provincie te vergroten.’

‘Dit is eigenlijk een mooi pleidooi voor de gebiedsgerichte aanpak van Holland Rijnland’, besloot Van Delft. ‘Ik hoop dat de provincie subsidies voor groene gebieden weer mogelijk gaat maken.’

Back To Top
Ga naar de inhoud