skip to Main Content

Limes Bubble Barrier in werking

05 juli 2022

Limes Bubble Barrier

Op 4 juli is in de uitwatering van de Rijn bij Katwijk de Limes Bubble Barrier, het innovatieve bellenscherm dat plastics afvangt, officieel in gebruik genomen. De feestelijke openingshandeling werd bijgewoond door een bont gezelschap van vrijwilligers, bestuurders, medewerkers van verschillende overheden en andere betrokkenen.  Het was tevens de kroon op vijf jaar intensief samenwerken door verschillende partijen.

Wat in 2018 begon met een initiatief van bezorgde burgers groeide uit tot een unieke, breed gedragen missie tegen plastic zwerfafval in de Oude Rijn: de implementatie van de Limes Bubble Barrier, een innovatieve oplossing tegen de uitstroom van plastic naar de Noordzee.

‘De Romeinen kwamen niet verder kwamen dan de Rijn, en die vormde de Limes – de grens – van hun rijk. Vanaf nu gaan plastics niet verder dan de Limes Bubble Barrier.’ De Katwijkse wethouder Jacco Knape toonde zich zeer tevreden met het bellenscherm. Knape verrichtte de openingshandeling samen met Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid- Holland, Wado von Faber, bestuurslid van het hoogheemraadschap van Rijnland, Claar-Els van Delft, voorzitter van stichting Coast Busters, Anne Marieke Eveleens, medeoprichter van de Great Bubble Barrier en Emile Jaensch, lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

Maar wat is nu precies zo’n bubble barrier? Het is een bellenscherm, een opvangsysteem en een luchttoevoersysteem. Het bellenscherm wordt gemaakt door een geperforeerde buis op de bodem van de rivier te plaatsen en hier lucht doorheen te pompen. De luchtbellen brengen plastic omhoog dat in het water zweeft en drijft. Wanneer het gemaal het water in de Oude Rijn richting zee pompt of wanneer het waait, wordt het plastic door de diagonale plaatsing van het bellenscherm naar een opvangbak aan de waterkant geleid, waar het plastic uit het water wordt verwijderd. De Limes Bubble Barrier kan zo 24 uur per dag, 7 dagen per week plastic afvangen over de gehele breedte van de rivier zonder boten te hinderen. De Bubble Barriers zijn afgelopen jaren uitgebreid getest en in gebruik genomen. Die projecten lieten zien dat Bubble Barriers plastic deeltjes vanaf 1mm kunnen afvangen en dat 86% van het drijvende testmateriaal in waterwegen wordt afgevangen.

De Limes Bubble Barrier is ontstaan vanuit een initiatief van stichting Coast Busters. Dankzij Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en de steun van de gemeenten Kaag en Braassem, Utrecht en Woerden werd realisatie mogelijk. “Het probleem wordt lokaal aangepakt, maar heeft een veel breder effect: plasticvervuiling uit de hele bovenstroomse regio wordt hier gestopt’, aldus Emile Jaensch.

Back To Top