Polderlandschap

Lijsttrekkers met voeten in de modder

Hoe kan landbouwtransitie vormkrijgen? Een mogelijk antwoord op die vraag is te zien bij het Polderlab Vrouwe Venne. Op dit perceel in Oud Ade wordt geëxperimenteerd met nieuwe teelten, die goed gedijen in veenweidegebieden. Kandidaten voor de provinciale en hoogheemraadschapsverkiezingen zijn uitgenodigd om op 7 maart een kijkje te nemen.

De urgentie is hoog om met opgaven op het gebied van natuur en landschap aan de slag te gaan. Want die staan onder druk, ook in Holland Rijnland. In veel delen van onze regio daalt de bodem, gaat de biodiversiteit achteruit en spelen problemen rondom stikstof en CO2. Daarom is het van groot belang de landbouwtransitie actief vorm te geven.

De dertien gemeenten van Holland Rijnland maakten het project Polderlab Vrouwe Venne financieel mogelijk en dragen zo bij aan de landbouwtransitie. Het Polderlab is een samenwerking tussen de coöperatie Land van Ons en de Universiteit Leiden. Het project richt zich op de ontwikkeling van natuurvriendelijke teelten in veenweidegebieden, die agrariërs een economisch perspectief bieden. Het project biedt daarnaast inspiratie voor de aanpak in het Groene Hart.

Holland Rijnland zet de komende jaren in op een gebiedsgerichte aanpak voor het Groene Hart, een aanpak die verder vorm moet krijgen met de provincie en partijen als het waterschap. Daarom zijn kandidaten van de provinciale en hoogheemraadschapsverkiezingen uitgenodigd om zelf een kijkje te nemen tijdens een werkbezoek bij Polderlab Vrouwe Venne.

Nadat de kandidaten letterlijk en figuurlijk met de voeten in de modder hebben gestaan, gaan zij in de naastgelegen brasserie met elkaar in gesprek over hoe een gebiedsgerichte aanpak, zoals voor het Groene Hart, vorm kan krijgen. Hierbij kijken we hoe de opgaven van provincie, waterschap en Holland Rijnland elkaar aanvullen. Yvonne van Delft, portefeuillehouder Natuur, Landschap en Recreatie van Holland Rijnland, leidt het gesprek.

Back To Top
Ga naar de inhoud