LEADER stopt, maar gaat ook weer door

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat sociaaleconomische versterking van het platteland nastreeft. Van 2016 tot en met 2022 bestond er voor onze regio het programma LEADER Holland Rijnland. Daaraan kwam dus vorig jaar een eind. Maar – goed nieuws – dit jaar maakt het een doorstart als LEADER Hollandse Plassen.

Het focusgebied van het nieuwe LEADER-programma is wat oostwaarts verschoven wat de naamsverandering rechtvaardigt. Om de doorstart te markeren, werd op 17 april een Stop & Go-event georganiseerd in De Dyck in Woubrugge. Hierbij waren veel leden aanwezig van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER, die projecten tot uitvoer brengt. Anderen die de middag bijwoonden, waren onder meer bestuurders en vertegenwoordigers van LEADER-projecten. En representanten van Holland Rijnland dat bijdraagt aan LEADER.

Op de eerste plaats werd teruggeblikt op de prestaties van voorgaande jaren. Yvonne van Delft, lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland,  nam uit handen van Theo van Leeuwen, voorzitter van de LAG het projectenboek in ontvangst. Hierin staan uiteenlopende LEADER-projecten op de thema’s circulaire economie en gezondheid van mensen en omgeving. Van Delft: ‘LEADER gaat om versterking van het platteland met een visie op groen. Gelukkig is daar nu meer aandacht voor. Stad en platteland hebben elkaar nodig. Voorzieningen op het platteland zijn ook nodig. Ook daar komt nu meer aandacht voor. Samen met de investeringsagenda van Holland Rijnland maakt het de hele regio evenwichtiger en sterker.’

In een compilatievideo werd kort uitgelegd wat LEADER Holland Rijnland afgelopen jaren heeft bereikt. Hierin kwamen enkele spraakmakende projecten naar voren. U kunt de video hier terugzien.  Uit de ruim twintig projecten kwam biologische stadstuinderij De Kievit als winnaar van de publieksprijs uit de bus. Maar er was ook aandacht voor de andere projecten.

Stop & Go

Na achterom kijken werd natuurlijk ook vooruitgeblikt. Het nieuwe programma, ook wel Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) genoemd, ondersteunt kleinschalige, lokale initiatieven van voor en door het gebied. Centrale thema’s hierin zijn:  circulaire regio, voedzame regio en beleefbare regio. Deze LOS wordt volgende week aangeboden aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, die het budget van vier LEADER-gebieden in de provincie beheert.  Naar verwachting zal GS de LOS rond de zomer goedkeuren. Daarna kunnen initiatiefnemers vanaf oktober weer subsidieaanvragen indienen. De LOS onderscheidt twee soorten aanvragen: investeringsprojecten met een concreet resultaat en proeftuinprojecten. In dat laatste wordt de uitwerking van innovatieve ideeën ondersteund.
Plannenmakers kunnen zich vanaf nu al melden bij LEADER Hollandse Plassen.

Klik om de foto te vergroten
Biologische stadstuinderij De Kievit.
Back To Top
Ga naar de inhoud