Nieuwsbrief 03-2019
Laaggeletterd in Holland Rijnland

Eén op de tien inwoners in Holland Rijnland is laaggeletterd en heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Laaggeletterden stuiten op tal van hindernissen in werk, opvoeding, gezondheid en zelfredzaamheid.

Om dit probleem aan te pakken, sloten 41 organisaties zich aan bij het Bondgenootschap Geletterdheid. De situatie rondom laaggeletterdheid en de aanpak door gemeenten brengt Holland Rijnland in kaart met deze factsheet.

Download de factsheet als pdf
645 kb