Kantorenstrategie vastgesteld

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelde op 13 maart de Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024 vast en diende deze in bij de Provincie Zuid-Holland. Als de Provincie de nieuwe strategie aanvaart, kunnen gemeenten verder aan de slag om de kantorenmarkt in de regio te vitaliseren. Hiermee levert de regio een bouwsteen voor de provinciale kantorenstrategie.

Kantoren vormen geen groeimarkt meer, maar een vervangingsmarkt. Er is kwantitatief gezien voldoende kantorenoppervlak in de regio. Kwalitatief betekent dit dat uitbreiding van de kantorenvoorraad alleen nodig is op locaties met toekomstpotentie. Provinciaal onderzoek toont aan dat rond knooppunten voor openbaar vervoer de beste locaties zijn voor kantoren. Het stationsgebied Leiden Centraal is zo’n knooppunt. De regio Holland Rijnland kiest voor uitbreiding van de kantoorvoorraad op deze locatie. Op andere plekken kiest de regio juist voor verdunning van de bestaande voorraad door transformatie en herbestemming.  De regio schrapt plancapaciteit en incourante kantoorgebouwen op snelweglocaties. Ook schrapt de regio de mogelijkheid voor solitaire kantoren op bedrijventerreinen. Zo ontstaat een goede balans tussen vraag en aanbod.

KantorenVerduurzaming

Gemeenten in regio Holland Rijnland sloten in 2017 het regionaal energieakkoord. Doelstelling is om in 2050 een energie neutrale regio te zijn. De verduurzaming van de kantorenvoorraad levert hieraan een bijdrage. Binnenkort wordt Energielabel C verplicht voor kantoren. Richting 2050 moet dit naar Energielabel A, onder andere door gebruik van schone energiebronnen. Andere bijdragen aan verduurzaming zijn: klimaat adaptief bouwen, transformatie naar andere functies, hergebruik van grondstoffen bij transformatie of sloop, minimaliseren woon-werkverkeer. Het stationsgebied Leiden Centraal – de belangrijkste kantoor-ontwikkellocatie van de regio – maakt onderdeel uit van het project www.duurzaamstekilometer.nl. Daarmee vormt het een proeftuin om verschillende methoden van verduurzaming te testen en toe te passen. Dit kan de regio als vliegwiel benutten, om elders toe te passen in de regio.

Ruimte voor Bioscience en Space

In de kantorenstrategie blijft voldoende ruimte voor specifieke clusters van bedrijfskantoren voor bioscience en space. Het is van belang dat deze locaties niet leiden tot onaanvaardbare ruimtelijke effecten elders, zoals leegstand. Clusterlocaties opereren in de regel echter autonoom en op (inter)nationaal schaalniveau. De kantorenmarkt op het Leiden Bio Science Park in Leiden en Oegstgeest en het Space Business Park in Noordwijk kent daarmee zijn eigen dynamiek.

Back To Top
Ga naar de inhoud