Inloopbijeenkomst vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet

Klik om de foto te vergrotenOp 15 november is er een inloopbijeenkomst bij voetbalvereniging DSO over het onderzoek naar een vaarverbinding tussen de Rotte, de Rijn en de Vliet. Tijdens de avond, tussen 19.00 en 20.30 uur, kunnen belangstellenden de eindconclusies van het onderzoeksrapport inzien en vragen stellen.

Eerder die dag, om 15.30 uur, ontvangt gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland het eindrapport uit handen van wethouder Robin Paalvast (Zoetermeer). De colleges, raden en achterbannen van de deelnemende partijen behandelen het rapport tijdens hun eigen bestuurlijke overlegmomenten begin 2018. Of er een vervolg komt op dit onderzoek en op welke wijze, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel wordt aan de provincie Zuid-Holland en de deelnemende gemeenten gevraagd de conclusies van het eindrapport te gebruiken bij het opstellen van de provinciale en lokale omgevingsvisies.

Conclusies rapport

Het onderzoeksrapport dat aan Han Weber wordt aangeboden, geeft inzicht in de kansen voor gebiedsontwikkeling. Dit verschilt ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, namelijk het verbinden van de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet. In het rapport staan drie scenario’s die met belanghebbenden zijn bedacht, inclusief toelichting en financiële onderbouwing. Verder gaat het rapport in op quick wins en kansen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

De diverse scenario’s in het rapport dienen als toekomstbeeld. Op dit moment zijn de scenario’s nog niet rendabel. Er zijn echter enkele trends en ontwikkelingen waarvan nu nog onduidelijk is wat die het gebied opleveren. Maar deze zouden er in de toekomst voor kunnen zorgen dat de scenario’s toch weer worden opgepakt en verder uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen die op ons afkomen op het gebied van klimaatverandering, waterberging, grotere behoefte aan recreatieve mogelijkheden en de behoefte aan woningen. Om ruimte te geven aan die ontwikkelingen kan het verbinden van de Rotte aan de Oude Rijn en de Vliet een mogelijkheid zijn.

Back To Top
Ga naar de inhoud