skip to Main Content

Holland Rijnland steunt start EUPLANTCROPP

Sommige stoffen in planten versterken de afweer tegen ziekteverwekkers en plagen. Om die stoffen in de praktijk gericht toe te passen, is een brede samenwerking nodig, internationaal, multidisciplinair en publiek-privaat. Om die samenwerking mogelijk te maken is de internationaal opererende non-profit organisatie EUPLANTCROPP in oprichting. Holland Rijnland biedt financiële ondersteuning.

 

De beoogde plantstoffen heten metabolieten en komen vrij bij de stofwisseling. Ook bij mensen en dieren komt deze stofwisseling, metabolisme genoemd, voor. Het is bekend dat deze metabolieten een belangrijk rol spelen in de afweer van ziekten en plagen. Maar om deze stoffen specifiek in te kunnen zetten, is onderzoek en samenwerking nodig. Het instituut Biologie van de Universiteit Leiden, gaf de eerste aanzet voor een internationale onderzoeks- en ontwikkelingsstructuur, gericht op duurzame gewasbescherming onder de naam EUPLANTCROPP. Dit acroniem staat in het Engels voor European Plant metabolites platform of crop protection.

 

Door dit onderzoek te faciliteren, geeft EUPLANTCROPP een impuls aan een innovatieve en duurzame gewasbescherming in de Greenports Duin- en Bollenstreek, regio Boskoop en Aalsmeer. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leiden, met alle daarbij komende ondersteunende bedrijvigheid in de regio. De drie Greenports ondersteunen het initiatief evenals bedrijven en instellingen in de regio en daarbuiten. Allen hebben een belang bij de ontwikkeling van duurzame gewasbescherming.

 

Al eerder investeerden de universiteit van Leiden € 50.000,- en Driehoek Research Support BV € 10.000,-. Ook de huidige leden brachten vrijwillig een bedrag van € 6.000,- bij elkaar. Holland Rijnland voegt daar een bedrag van € 24.000,- aan toe, afkomstig uit het daarvoor bestemde cofinancieringsfonds. Met dit bedrag wordt een projectmanager ingezet die dit jaar naar verwachting tien innovatieprojecten in gang zet. Met deze projecten wordt in totaal een kleine €1,5 miljoen in de onderzoeksmarkt weggezet, waarvan een deel naar de universiteit Leiden zal vloeien.

Back To Top