Holland Rijnland stemt in met de City Deal

Als vierde regio heeft de samenwerkingsverband Holland Rijnland besloten om de City Deal te onderschrijven. Met deze adhesiebetuiging wil Holland Rijnland een bijdrage leveren aan de transformatie van binnenstedelijke locaties. Dit gebeurt door kennis en ervaring te verspreiden om die transformatie te versnellen door het opheffen van belemmeringen en beperkingen. De regio spant zich in door haar kennis waar nodig beschikbaar te stellen en in haar netwerk te delen. Binnen Holland Rijnland zijn de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn bezig met een pilot rond gebiedsontwikkeling. Leiden richt zich op het gebied Lammenschans, Alphen aan den Rijn concentreert zich op Rijnhaven-Oost.

 

Back To Top
Ga naar de inhoud