Holland Rijnland levert bijdrage groen- en recreatieprojecten Bollenstreek

De zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek hebben een Gebiedsprogramma Groen opgesteld om een forse impuls te geven aan groen en recreatie. De provincie Zuid-Holland reageerde positief op het programma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ en kende onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde en Provinciale Staten 2,25 miljoen toe voor de komende vier jaar. Met de bijdrage uit de gemeenten en van Holland Rijnland is voor de komende jaren al minstens € 6,5 miljoen beschikbaar.

In het Gebiedsprogramma ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ beschrijven de zes samenwerkende gemeenten, te weten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hun ambities voor groen en recreatie in de Duin- en Bollenstreek. Het programma beoogt een aantrekkelijke Bollenstreek het hele jaar rond en zet in op drie pijlers, namelijk identiteit, beleving en natuur. De initiatiefnemers willen dit bereiken door tientallen uitvoeringsprojecten op het gebied van recreatie en groen te realiseren.

De ambitie, de doelstellingen en de projectideeën zijn in het programma beschreven. De nadere uitwerking en realisatie van de projecten volgt komende jaren.

Parels van de Bollenstreek

In het gebied zijn twintig parels benoemd die via diverse recreatieve netwerken als een parelketting verbonden zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de Keukenhof, het Oosterduinsemeer en de ruïne van Teylingen. Vijf parels hebben extra prioriteit gekregen en het ligt voor de hand dat deze projecten als eerste worden uitgewerkt. Deze projecten zijn Landgoed Leeuwenhorst, Streekmuseum en Landgoed Veldzicht, Landgoed en golfbaan Tespelduyn, Trekvaart Haarlem-Leiden en Strand en duinen.

Naast deze parels hebben de regionale thema’s entrees, verbindingen, netwerken en bloemrijke bermen prioriteit gekregen voor uitvoering in de periode 2016-2020. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de entrees van de Bollenstreek tot verbeelding gaan spreken, waardoor bezoekers zich echt welkom voelen in het gebied. Daarbij worden de belangrijkste recreatieve verbindingen verbeterd en worden elementen toegevoegd. Te denken valt aan uitzichtpunten en informatievoorzieningen.

De gemeenten hebben bij het opstellen van het programma hun netwerk geactiveerd door bijeenkomsten met maatschappelijke partijen en ondernemers, de zogenoemde landschapstafels. Zij zijn daardoor bij de voorbereiding intensief betrokken.

Uitvoering

De zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zijn aan zet om het Gebiedsprogramma uit te voeren. Daarbij krijgt het netwerk van maatschappelijke partijen en ondernemers ook een nadrukkelijke rol. Naar verwachting start dit najaar de uitvoering van de zogenoemde “quick wins” en begin 2017 met de uitvoering van de eerste groen- en recreatieprojecten.

Back To Top
Ga naar de inhoud