Nieuws
Holland Rijnland legt contact tussen zonnepanelen en bedrijfsdaken

Op donderdagmiddag 15 februari ontmoeten aanbieders van zonnepanelen en bedrijven met ruimte voor zonnedaken elkaar in het stadhuis van Alphen aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Holland Rijnland, krijgen deelnemers uitleg over regels, beleid, subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden via Holland Rijnland.

 

September vorig jaar ondertekenden achttien partijen het Energieakkoord Holland Rijnland. Hierin werd afgesproken dat de regio in 2050 geheel energieneutraal moet zijn. Het samenbrengen van aanbieders van zonnepanelen en ondernemers met ruimte voor zonnedaken, is één van de acties die voortkomt uit dit akkoord. Naast informatie vertrekken willen de partners van het energieakkoord vooral ook weten welke vraagstukken er leven bij ondernemingen. Wat zijn stimulansen of belemmeringen voor de realisatie van meer  zon-pv op grote bedrijfsdaken? Daarnaast zullen enkele bedrijven aansprekende praktijkvoorbeelden presenteren. Tijdens werksessies zullen verschillende praktische kwesties worden gedeeld. Ter afsluiting is er een marktontmoeting waarbij aanbieders van zonne-energie-installaties in contact komen met ondernemers die beschikken over substantiële bedrijfsdaken die geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen.

 

Om de regionale doelstelling voor 2050 en de tussentijdse doelstelling voor 2025 te kunnen realiseren, is nauwe samenwerking met bedrijven organisaties een vereiste. Als regio neemt Holland Rijnland zelf de verantwoordelijkheid om de eigen benodigde energie decentraal op te wekken  uit hernieuwbare bronnen. Er zijn al veel goede voorbeelden van bedrijven die grootschalig pv-panelen plaatsen op daken. En er zijn steeds meer installateurs die zich hierin bekwamen. De partners van het energieakkoord zien het als een gezamenlijke doel om de technische, financiële en wettelijke haalbaarheid van deze projecten met elkaar te delen.

 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 februari 2018, van 15:00 uur tot 18:00 uur bij de gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1. Ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: energieakkoord@hollandrijnland.nl (onder vermelding van naam en organisatie)

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd Activiteit Onderwerp Spreker(s)
14:30 – 15:00 Inloop (met koffie)
15:00 – 15:10 Opening en welkomstwoord Welkom in Alphen aan de Rijn Liesbeth Spies
15:10 – 15:20 Presentatie RVO Nieuwe regels Tomas Olejniczak (RVO)
15:20 – 15:40 Paneldiscussie Nieuwe ontwikkelingen, SDE, 2e aansluiting, energieakkoord 2.0, rol overheden Tomas Olejniczak (RVO)
Jaap Baarsma (Holland Solar)
Mark Lemkes (Greenparc Energy)
wethouder Holland Rijnland
15:40 – 15:55 Presentatie praktijkvoorbeeld 1 Zonne-energie op nieuwbouw Nedcargo, Diederick Antvelink
15:55 – 16:10 Presentatie praktijkvoorbeeld 2 Zonnepanelen op bestaande bouw Royal Lemkes GreenParc Energy, Marc Lemkes
16:10 – 16:20 Tijd voor vragen
16.20 – 16.30 Grote daken vangen veel zon Branche organisatie zonne-energie Nederland Holland Solar, Jaap Baarsma
16:30 – 16:45 Pitch installateur Technische mogelijkheden Zonnegilde, Roland van Houdt
16:45 – 17:00 Pitch financier Financieringsstructuren Regionale Rabobank, Piet Dijkzeul
17:00 – 17:15 Pitch totaalontzorger Procesbegeleiding Rooftop Energy, René Salemink
17.15 – 18.00 Marktontmoeting met borrel