Holland Rijnland gemeenten willen minder nachtvluchten

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft een verzoek tot handhaving ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De gemeenten in Holland Rijnland (Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Rijn- en Veenstreek) vinden dat Schiphol de afspraken uit het Aldersakkoord moet nakomen. Schiphol overschrijdt al drie jaar het vastgestelde plafond voor nachtvluchten.

In de regio Holland Rijnland is veel geluidsoverlast door vliegverkeer van en naar Schiphol. Dat geldt met name ook ’s nachts, omdat de nachtvluchten voor een groot deel worden afgehandeld op de Kaagbaan. De nachtelijke geluidshinder leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners van deze regio. Schiphol heeft de afgelopen jaren het afgesproken maximale aantal vliegtuigbewegingen in de nacht overschreden. Specifiek voor de nachtvluchten meldde Staatssecretaris Mansveld in 2015 aan de Tweede Kamer dat zij de afspraken over het nachtvluchtenplafond zou laten handhaven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ook overdag is er veel geluidshinder door de sterke groei van Schiphol in de afgelopen jaren. Holland Rijnland is van mening dat Schiphol na 2020 slechts kan groeien na een gedegen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Er is de afgelopen jaren te veel ruimte geboden aan prijsvechters en vakantievluchten, die nauwelijks een bijdrage leveren aan de netwerkfunctie van Schiphol en de economie van Nederland. Schiphol zou zich juist moeten richten op de zakelijke markt, conform de afspraken uit het Aldersakkoord.

In 2008 zijn in het Aldersakkoord diverse hinderbeperkende maatregelen vastgelegd. Een van de belangrijkste maatregelen betreft het beperken van het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht (23.00-07.00u) tot maximaal 32.000 per jaar. Omdat Schiphol enkele andere maatregelen uit het Aldersakkoord niet kon realiseren, is (ter compensatie van de gehinderden) dit plafond vanaf 2015 nog verder verlaagd naar maximaal 29.000 nachtvluchten per jaar. Ondanks de afspraken uit het Aldersakkoord is het aantal nachtvluchten de afgelopen drie jaar juist gestegen tot boven het vastgestelde plafond: 32.300 in 2015, 33.000 in 2016 en 32.300 in 2017.

Om bovenstaande redenen heeft het algemeen bestuur van Holland Rijnland een brief aan minister Van Nieuwenhuizen gestuurd, met een verzoek tot handhaving.

Back To Top
Ga naar de inhoud