Gemeenten akkoord over opvang asielzoekers

Achttien gemeenteraden in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland hebben ingestemd om 2200 asielzoekers duurzaam op te vangen. Dit is voor een periode van vijf jaar. Met dit besluit lopen de regio’s vooruit op de landelijke spreidingswet. Voor Holland Rijnland betekent dit dat er 1546 opvangplekken worden gecreëerd. Hoe het besluit verder invulling krijgt, is komende tijd onderwerp van gesprek met de gemeenten.

Afgelopen maanden besloot iedere gemeenteraad in beide regio’s individueel over een gezamenlijk raadsvoorstel voor duurzame opvang van asielzoekers. 11 mei stemde de laatste gemeenteraad in met het voorstel. Alle gemeenteraden onderschreven de uitgangspunten om gezamenlijk 2200 asielzoekers op te vangen, met een verdeling op basis van inwonersaantallen. Naast hun steun, uitten gemeenteraden ook hun zorgen en plaatsten enkele van hen kanttekeningen bij het raadsvoorstel. Soms leidde dat tot een motie of amendement, maar de kern van het besluit bleef overeind.

Nu het raadsbesluit is vastgesteld, worden de uitgangspunten vertaald naar een concrete aanpak. Met het Rijk en de provincie worden afspraken gemaakt om de benodigde plekken daadwerkelijk te kunnen realiseren, dit kan alleen binnen planologische en financiële randvoorwaarden.

Om de concrete aanpak mogelijk te maken, wordt afgestemd met de verantwoordelijk bestuurders. Er is een ambtelijk netwerk ingericht en vanuit Holland Rijnland is Anja Krijnberg aangesteld als projectleider.

Back To Top
Ga naar de inhoud