Drie greenportregio’s doen aanvraag voor Regio Deal

Op 31 oktober dienden veertien gemeenten en één waterschap een aanvraag in voor een Regio Deal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel van deze deals is om brede welvaart in drie greenportregio’s te versterken. Holland Rijnland ondersteunde bij de aanvraag.

Een Regio Deal is een regeling tussen het rijk en een regio. Met de aanvraag voor een bloeiende sierteeltregio hopen de indienende partijen de komende jaren samen 20 miljoen van het Rijk te ontvangen. Dit zou een impuls moeten leveren op een veelvoud aan terreinen. Naast het toekomstbestendig maken van de sierteelt, gaat het ook om gezondheid en veiligheid van inwoners, onderwijs, arbeidsmarkt, water en bodem, energie en circulariteit.

De Regio Deal-aanvraag is ingediend namens de betrokken colleges van B&W uit de greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Maar de Deal wordt breder gedragen. Kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties leverden bijdragen om uitdagingen, programma’s en projecten op te stellen. De Regio Holland Rijnland coördineerde de samenwerking tussen de drie greenportgebieden. Verder gaf Holland Rijnland invulling aan een actieve lobby en onderhield contacten met het Rijk en de provincie.

Naar verwachting is in februari 2024 duidelijk aan welke regio’s een Regio Deal wordt toegekend. Wordt de aanvraag van de drie Greenportregio’s gehonoreerd, dan volgt een periode waarin afspraken worden gemaakt over samenwerkingsprojecten. In het najaar van 2024 volgt ondertekening van de Regio Deal.

Back To Top
Ga naar de inhoud