Doorfietsroute Leiden-Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn stap dichterbij

Steeds meer mensen gebruiken voor afstanden tot 20 kilometer de (elektrische) fiets. Met de nieuwe doorfietsroute Alphen aan den Rijn-Zoeterwoude-Leiden willen gemeenten, provincie Zuid-Holland en regio Holland Rijnland het fietsgebruik verder stimuleren. Maandag 7 maart ondertekenden zij een intentieverklaring voor de aanleg van een veilige doorfietsroute.

Doorfietsroutes zijn fietspaden tussen verschillende plaatsen waar fietsers gemakkelijk en zonder omweg grotere afstanden kunnen rijden. Het uitgangspunt is dat zij vlot kunnen doorfietsen over een comfortabel en veilig fietspad met weinig barrières of knelpunten zoals verkeerslichten of kruisingen.

Doorfietsroutes zijn een goed alternatief voor de auto die ook nog prima aansluiten bij de duurzaamheidsprogramma’s van de regio. Arno van Kempen, portefeuillehouder Mobiliteit bij Holland Rijnland, sluit zich hierbij aan. ‘Doorfietsroutes zijn juist op regionaal niveau aantrekkelijk. Ze dragen niet alleen bij aan het snel kunnen bereiken van je werk in een andere gemeente in de regio, maar ook om omliggende gemeenten in een kort tijdsbestek te kunnen bezoeken. En hoe dan ook: fietsen is een heel gezonde manier van verplaatsen!’

Vervolg

De komende tijd werken alle partijen aan een uitvoeringsplan voor hun deel van de route. Omwonenden en de Fietsersbond worden hierbij betrokken. Het doel is dat de doorfietsroute binnen vijf jaar wordt aangelegd, waarbij voor een groot deel gebruik wordt gemaakt van al bestaande fietspaden, die worden verbeterd. Gedeputeerde Zevenbergen ziet kansen om het fietsgebruik in de provincie nog verder te stimuleren. ‘Binnen de verschillende gemeenten in de regio Holland Rijnland vinden de komende jaren nog meer verkenningen en realisatie van doorfietsroutes plaats. Ons doel is om uiteindelijk alle (middel)grote steden in Zuid-Holland te verbinden met een doorfietsroutenetwerk. Als provincie helpen en betalen wij daar graag aan mee, want meer mensen op de fiets is niet alleen goed voor de gezondheid, het draagt ook bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van ons provincie.’

Klik om de foto te vergroten

8 maart 2022

Back To Top
Ga naar de inhoud