skip to Main Content

Directeur Jeugd VWS ondergedompeld in praktijk Holland Rijnland

Op woensdag 8 mei bezocht Marion Smit, directeur Jeugd van het ministerie van VWS, de Jeugdhulpregio Holland Rijnland. Smit werd ontvangen door Fred van Trigt, wethouder en bestuurslid van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Samen bespraken zij Jeugdhulp in de regio: wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen het ministerie van VWS en Holland Rijnland tot betere Jeugdhulp komen?

 

Het programma startte met een inhoudelijke bespreking van punten en thema’s die spelen in de regio Holland Rijnland. Eén van de bespreekpunten, de financiering van de Jeugdhulp, kreeg een onverwachte dynamiek. Diezelfde dag namelijk stuurde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een open brief over de financiële tekorten. Voor de regio Holland Rijnland zijn de zorgen over de tekorten overgebracht en er werd aandacht gevraagd voor de verdeling van eventuele extra middelen. Als namelijk de verdeelsleutel van extra middelen verloopt volgens het objectief verdeelmodel, dan helpt dat de regio niet genoeg. Het objectief verdeelmodel sluit namelijk onvoldoende aan bij het zorggebruik in Holland Rijnland.

 

Tijdens het werkbezoek was ook ruimte voor de alledaagse praktijk van de Jeugdhulp en de transformatie in Holland Rijnland. Daarvoor werd het bezoek voortgezet bij het Teylingen College en bij Curium – LUMC.

Op het Teylingen College werd Smit uitgebreid bijgesproken over passend onderwijs en de pilot gerealiseerd op deze school waarbij een psycholoog aanwezig is om leerlingen, ouders, verzorgers en docenten waar nodig te helpen. Een mooie combinatie van onderwijs en zorg.

 

Centraal tijdens het bezoek aan Curium stonden dilemma’s rond de decentralisatie van Jeugdhulp. Denk hierbij aan inkoop, financiering, administratieve lasten maar ook de mogelijke consequenties van keuzes rond gemeentelijke samenwerking voor regionaal en bovenregionaal werkende organisaties. Ondanks de dynamiek die voortkomt uit de decentralisatie is Curium actief bezig met de transformatie. Hierdoor is bijvoorbeeld de duur van de opname verkort door intensieve thuisbehandeling. Curium ontwikkelt momenteel ook een high intensive care voor intensieve hulpverlening. Hiermee is separeren van patiënten minder snel noodzakelijk.

Met de academische werkplaatsen doet Curium ook onderzoek naar werkzame elementen van Jeugdhulp waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een lerend jeugdhulpstelsel.

 

Met het uitwisselen van dillema’s, knelpunten maar zeker ook de praktijkvoorbeelden vanuit het Teylingen College en Curium-LUMC ervaarden Smit en Van Trigt het als een zinvolle en inspirerende middag.

Back To Top