Deelnemers schuiven aan voor tweede Regionale Versnellingstafel

Dinsdag 23 januari kwam de Regionale Versnellingstafel Holland Rijnland voor de tweede keer bijeen. De tafel is in het leven geroepen om woningbouwprojecten een impuls te geven. Een belangrijk thema tijdens deze bijeenkomst was het onderwerp capaciteit, of het gebrek daaraan.

In onze regio zoeken overheden, woningcorporaties en marktpartijen samen naar kansen om bestaande woningbouwprojecten te versnellen. Zo lost de Regionale Versnellingstafel knelpunten op, en draagt bij aan de realisatie van 30.500 woningen in Holland Rijnland tot 2030.

Tijdens de tweede samenkomst gaf de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een presentatie aan hoe het de helpende hand hierbij biedt in de vorm van het Expertteam. Vanuit de provincie staan ter ondersteuning de Vliegende Brigades gereed, bijvoorbeeld met subsidie bij de inhuur van experts, trainees uit de flexpool Verdichten en Mixen en Experts op het gebied van Duurzaam Bouwen.

Natuurlijk werd tijdens deze Versnellingstafel verder gesproken over de eerste casussen, ingediend door zowel overheid, corporaties als marktpartijen. Daarnaast werd gekeken in hoeverre de plannen voor 2024 realistisch zijn en welke knelpunten de realisatie daarvan in de weg staan.

Back To Top
Ga naar de inhoud