Contouren geschetst Regionale Investeringsagenda

RijnlandrouteTijdens de regiodag van 17 mei presenteerden medewerkers van Holland Rijnland de eerste aanzetten voor een nieuwe Regionale Investeringsagenda aan bestuurders. Hieraan was achter de schermen al veel werk verzet door gemeenten, regio en externe partijen. De investeringsagenda staat in het teken van brede welvaart in Holland Rijnland.

In de voorgaande jaren werkten de gemeenten in Holland Rijnland met een Regionaal Investeringsfonds. Dat fonds nadert zijn einddatum, waardoor er nu wordt uitgekeken naar een opvolger. Die krijgt vorm met de Regionale Investeringsagenda waarin wonen, werken en leefbaarheid de leidende thema’s zijn.

In deze agenda komen veel elementen samen. Al eerder kwamen gemeenten overeen – in verschillende regionale strategieën – om 30.000 woningen te bouwen, 20.000 extra banen te creëren en te werken aan een toekomstbestendige en leefbare regio, met veel aandacht voor groen en duurzaamheid.  Dat betekent ook dat er veel aandacht gaat naar een goede bereikbaarheid in en van en naar de regio, een energie-infrastructuur die op orde is en een sterk economisch profiel. En bij dat alles wordt rekening gehouden met natuur, klimaat, water en bodem.

Eerst inhoud, dan financiering

Voor de Regionale Investeringsagenda is een gebiedsgerichte aanpak gehanteerd, waarbij wensen en ideeën zijn opgehaald uit drie subregio’s: de Duin- en Bollenstreek, de Stedelijke As en het Groene Hart. Die worden vertaald in aantal producten die zowel regio-breed als specifiek voor een deelgebied van belang zijn. Hoe goed dat kan werken, illustreert het project Doorfietsroutes. Het netwerk wordt gezien als ‘laaghangend fruit’; een project waarover alle deelnemende gemeenten enthousiast zijn én wat relatief eenvoudig kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn via werkateliers – waaraan vertegenwoordigers van gemeenten en een bonte groep stakeholders deelnamen – een groot aantal projecten opgehaald die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning vanuit de Regionale Investeringsagenda.

Voor het realiseren van de ambities in de Investeringsagenda, is natuurlijk geld nodig. Juist door op regionale schaal te handelen, kunnen externe gelden worden aangetrokken vanuit provincie of Rijk. Maar de komende tijd ligt de focus vooral bij de inhoud van de Regionale Investeringsagenda. Zodra duidelijk is waarop wordt ingezet, wordt verder nagedacht over de financieringsstrategie.

Back To Top
Ga naar de inhoud