Column Lucas: Werk aan de winkel

Als vertrekkend burgemeester van Leiden gaat Henri Lenferink ook de voorzittershamer overdragen van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Negentien jaar stond hij aan het roer van onze regionale samenwerking. Op 28 juni nam ook het Algemeen Bestuur – begeleid met een aantal korte video-statements van AB-leden – afscheid van Lenferink. Daar gaf de afzwaaiend voorzitter nog enkele overwegingen mee voor de komende jaren. De belangrijkste daarvan waren volgens mij: Zorg dat je weet wat je wilt. Blijf daar op koersen en houd als regio de regie in eigen hand. Dat kan soms moeilijke gesprekken opleveren, maar ga die vooral niet uit de weg. Want de afgelopen jaren wezen uit, dat dat uiteindelijk leidt tot mooie resultaten.

Die volharding kunnen we het komend half jaar goed gebruiken. Er ligt een drukke periode voor ons in het verschiet. De strategieën die we voorgaande jaren ontwikkelden, gaan we nu concretiseren. Dat doen we door onze investeringsagenda verder uit te rollen. Daarbij zullen we ongetwijfeld nog wat hindernissen moeten overwinnen. Die kunnen we alleen het hoofd bieden als we gezamenlijk de schouders er onder zetten: colleges, raden, ambtenaren en andere belanghebbenden. Kortom, er is werk aan de winkel én dat is goed nieuws. Want zoals Lenferink memoreerde, het levert mooie resultaten op.

Back To Top
Ga naar de inhoud