Ga naar hoofdinhoud

Column Lucas: ‘Verstaat u mij nog?’

Lucas Vokurka

De monsterzege van de BoerBurgerBeweging tijdens de provinciale statenverkiezingen hebben het nodige blootgelegd. De problematiek rondom het stikstof-dossier speelde zeker een grote rol, maar menigeen is het er over eens dat er meer speelde dan dat. In mijn optiek liggen er twee redenen ten grondslag aan de opmars van de BBB.

Op de eerste plaats verstaan we elkaar in Nederland steeds minder. We voeren eindeloze gesprekken, maar hebben we het ook over hetzelfde? We blijken daarnaast niet in staat om op een ontspannen manier problemen te bespreken. De winst van de BBB is mijns inziens een oproep om het goede gesprek te hervatten, gericht op oplossingen. Of dat lukt, zien we de komende periode als de Tweede Kamer de kabinetsbrief bespreekt over diverse onderwerpen. Maar de insteek zou moeten zijn: ‘Hoe lossen we dit op?’

Het verheugt mij dat we in de regio hiertoe juist goed in staat zijn. Tijdens de afgelopen vergadering van het Algemeen Bestuur ontstonden mooie gesprekken over wat we gezamenlijk willen als regio. De bereidheid om aan de slag te gaan én om verder te kijken dan de eigen gemeentegrens, is bemoedigend. Of het nu gaat om bereikbaarheid van de regio, de ontwikkeling van het buitengebied of de energievraagstukken.

Op de tweede plaats zie ik dat de besluiteloosheid van de Haagse politiek de BBB geen windeieren heeft gelegd. Na het uitkomen van het stikstof-rapport van Remkes is er gewikt, gewogen, uitgesteld en afgewacht. Dit voedde de maatschappelijke onrust. Vergelijk dat met de bankencrisis in 2008. Minister Wouter Bos kocht ABN AMRO op omdat er een acute crisisdreiging was. Of dat goed of slecht was, laat ik in het midden, maar de staat ondernam actie. En mislukte die aanpak, dan was er sprake van coulance; er werd tenminste iets gedaan. Juist de huidige besluiteloosheid die het hele stikstof-dossier omringt, deed de gevestigde politiek nu de das om.

Ook op dit vlak toonde ons Algemeen Bestuur dat het anders kan. De aanwezige raadsleden en bestuurders toonden bereidheid om de regionale vraagstukken ook daadwerkelijk aan te pakken. Door te focussen op het probleem in plaats van het proces, kom je tot de oplossingen. Want na het goede gesprek, volgt het goede besluit dat uiteindelijk leidt tot de juiste aanpak.

Lucas Vokurka

Secretaris-directeur Holland Rijnland

Back To Top
Ga naar de inhoud