Cofinanciering Techniekonderwijs

Student LIS

De instroom van leerlingen in het techniekonderwijs kan een flinke impuls gebruiken. Er is in de regio een groeiende behoefte aan technisch geschoold personeel, maar vakmensen zijn moeilijk te vinden. Dit geldt vooral in sectoren als de bouw, productie, ICT en techniek. Holland Rijnland draagt daarom financieel bij aan een initiatief om het techniekonderwijs in de regio te versterken.

Stichting Technolab is een organisatie die de belangstelling voor techniek in het onderwijs stimuleert. Technolab is begonnen in Leiden en heeft de activiteiten regionaal uitgebouwd. Technolab heeft locaties waar leerlingen actief met techniek aan de gang gaan. Met mboRijnland startte Technolab begin dit schooljaar een samenwerkingsprogramma techniekonderwijs om deze opleidingen aantrekkelijker te maken en daarmee de instroom van nieuwe leerlingen te vergroten.

Want dat dat nodig is, staat buiten kijf. De vraag naar technici groeit aanzienlijk. De energietransitie die nu op stoom komt, heeft behoefte aan gekwalificeerde installateurs van warmtepompen en zonnepanelen. Domotica spelen een steeds grotere rol in woningen maar ook in de zorg nemen deze technieken een belangrijke plaats in. Ook in andere sectoren nemen smart technologies toe. De productie van techniekbedrijven komt nu al in gevaar door het gebrek aan voldoende personeel.

Naast het samenwerkingsprogramma worden twee innovatielabs gestart, één in het Bio Science Park en één in ROC Lammenschans. Binnen een innovatielab kunnen leerlingen zelf actief aan de slag gaan met techniek. De bouw in het Bio Science Park start dit najaar.

Het programma en de innovatielabs zijn voorbeelden hoe op een goede manier binnen de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemingen) wordt samengewerkt. De verbinding is gezocht met zowel het bedrijfsleven – zoals Janssen Biologics, Dupont en Airbus – als de Universiteit Leiden en de Leidse Hogeschool.

De aanpak van Technolab en mboRijnland raakt aan verschillende speerpunten van Holland Rijnland. Het kan bijdragen aan de energietransitie en de bio based economy. Maar het zal naar verwachting ook bijdragen aan het terugdringen van het aantal Voortijdig Schoolverlaters. Om die redenen heeft Holland Rijnland besloten om een bijdrage toe te kennen van € 100.000,-. Dit bedrag wordt betaald uit het cofinancieringsfonds. Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning, is dat het financieel wordt gedragen door meerdere partners. Daaraan wordt voldaan door bijdragen vanuit de gemeenten Leiden en Oegstgeest, van de Rijksuniversiteit van Leiden en het bedrijfsleven. Een andere voorwaarde is dat de projecten een regionaal initiatief moeten worden, voor heel Holland Rijnland. Technolab werkt al samen met de metaalvakschool Nieuwkoop en het Fioretti College in Hillegom. Met het Wellant College wordt een samenwerking opgezet voor ICT-opleidingen.

Cartoon
Kijk ‘ns, gebouwd met cofinanciering. Zo lopen jongeren warm voor techniekonderwijs!

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief

Back To Top
Ga naar de inhoud